Skip to main content
SVG Image

Het symposium heeft weer reeds plaatsgevonden.

Onderaan deze pagina vindt u een lijst met presentaties uit het symposium.
 

RSS Symposium - dinsdag 1 november 2022

"Een waardegedreven symposium: geef wat iemand nodig heeft!"

 

Info

Ook dit jaar organiseert de Rotterdam Stroke Service een symposium! Diverse professionals en organisaties zullen tijdens plenaire lezingen en interactieve workshops hun innovatieve ideeën met ons delen. Een belangrijk onderdeel is van elkaar leren hoe samenwerking in de keten tot stand komt en hoe men gebruik maakt van de nieuwste technologie, om de interdisciplinaire zorg voor patiënten met een CVA door de hele keten te verbeteren.

Datum: dinsdag 1 november 2022
Tijd: 15.45 uur – 21.35 uur (inloop 15.15 uur, borrel om 21.45 uur)
Locatie: Van der Valk Ridderkerk
Tickets: www.rotterdamstrokeservice.nl/Evenementen/Aanmelden-RSS-Evenementen

 

Doelgroep

Professionals in de hele keten (m.n. niveau 3-6) werkzaam in de behandeling en zorg voor patiënten met een CVA in de RSS ziekenhuizen, revalidatie-instellingen en eerstelijn. Voor verzorgenden, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, en paramedici wordt accreditatie aangevraagd bij V&VN en ADAP.

 

Pitches

In het programma is ruimte voor 4 pitches. Wil jij jouw mooie (verbeter) project met anderen delen in een pitch van 3 minuten? Mail: naar bianca.buijck@rotterdamstrokeservice.nl

 

Programma

Wij hebben verschillende sprekers bereid gevonden om hun verhaal te doen. Onder andere mogen we luisteren naar: mevr. Lian Thijssen (PhD-candidate, RSZK/Zorgboog/LUMC), dhr. Marco Aedo (specialist ouderengeneeskunde, Zorgwaard), mevr. Laura Morée en mevr. Sylvana Rooijakkers (GRZ en kwaliteitsverpleegkundigen, Zorgwaard). De rol van dagvoorzitter zal ingevuld worden door mevr. Ellen Hoogervorst (lid Raad van Bestuur, Curamare). In het kader van sliktraining zal ook een proeverij worden verzorgd door dhr. Boudewijn Oude Elberink (Fijnproevers).

Klik hier voor het voorlopige programma. Houd deze pagina in de gaten voor de laatste updates over het programma.
 

Tickets

Tickets voor dit symposium zijn verkrijgbaar via de RSS website. Deelnemers van binnen en buiten de RSS zijn van harte welkom! Deelnemers vanuit de RSS organisaties betalen 60 euro per ticket, deelnemers van niet-RSS organisaties betalen 120 euro per ticket.

Mevr. drs. Ellen Hoogervorst

Lid Raad van Bestuur CuraMare (het Van Weel Bethesda Ziekenhuis, thuis- en Ouderenzorg)

Dagvoorzitter

Het samenwerken van professionals rondom de cliënt over de muren van de organisaties en domeinen heen is geen gemakkelijke opgave… In de behandeling, revalidatie en begeleiding van mensen met een CVA is dit echter sinds jaar een dag een goed. Dit omdat patienten en professionals een gedeeld belang hebben; waardengedreven zorg gericht op de beste uitkomsten voor de patiënt. Als bestuurder zet ik mij in om professionals van verschillende organisaties en domeinen aan elkaar te verbinden en de randvoorwaarden te creëren zodat samenwerking mogelijk is. Dit vanuit de overtuiging dat wij alleen dan zorg kunnen verbeteren en toegankelijk kunnen houden.
 

Mevr. Lian Tijsen, MSc.

Promovenda en geriatriefysiotherapeut (LUMC, Zorgboog, Oktober)

Een uitdagend revalidatieklimaat voor iedere revalidant: de CREATE-studie

Aan de hand van de resultaten van de CREATE studie worden de nieuwste inzichten rondom een uitdagend revalidatieklimaat in de (geriatrische) revalidatie gegeven. We bespreken thema's die professionals, revalidanten en mantelzorgers belangrijk vinden in een uitdagend revalidatieklimaat. Daarbij kun je denken aan veel verschillende onderwerpen, zoals oefenen, eHealth, voeding, mantelzorgparticipatie en de fysieke omgeving van de revalidatieafdeling. Deze presentatie wordt gegeven door Lian Tijsen, promovenda binnen de CREATE studie. Lian heeft een achtergrond als geriatriefysiotherapeut en is voor haar onderzoek door Oktober en de Zorgboog gedetacheerd naar het LUMC.

 • Terwel M. Alles is revalidatie: Revalideren na een beroerte in het Laurens Therapeutisch Klimaat. Eburon; 2011
 • Tijsen LM, Derksen EW, Achterberg WP, Buijck BI. Challenging rehabilitation environment for older patients. Clin Interv Aging. 2019;14:1451-1460. doi:10.2147/cia.S207863
 • Tijsen LM, Derksen EW, Achterberg WP, Buijck BI. A Qualitative study exploring rehabilitant and informal caregiver perspectives of a challenging rehabilitation environment for geriatric rehabilitation. Submitted.

Drs. M.P.J.M. (Markus) Wijffels en Drs. R.G.M. (Remco) Timmermans

Revalidatieartsen (Rijndam Revalidatie)

Behandeling spasticiteit

Spasticiteit is een vaak voorkomend fenomeen bij patiënten die een centraal neurologisch letsel hebben doorgemaakt, zoals een CVA, MS of een dwarslaesie.Spasticiteit behoort tot de positieve motorische symptomen, gekenmerkt door versterkte onwillekeurige spieractiviteit. Het is klinisch soms moeilijk te onderscheiden van biomechanische veranderingen in de weefsels. De aanwezigheid van spasticiteit hoeft geen probleem te zijn, maar kan soms negatieve gevolgen hebben, zoals pijn of contractuurvorming, maar ook ongemak tijdens dagelijkse activiteiten. In die gevallen kunnen verschillende behandelingen worden overwogen: botulinetoxine, shockwavetherapie, intrathecale baclofen therapie, orale anti-spasmolitica. Overweeg intrathecale baclofen-therapie (ITB) bij patiënten met gegeneraliseerde cerebrale en/of spinale spasticiteit in de onderste en/of bovenste extremiteit die onvoldoende reageren of teveel bijwerkingen ervaren op orale spasmolytica om een betere functionaliteit of betere verzorgbaarheid of comfort te bereiken. Verder kan botulinetoxine kan ingezet worden bij focale spasmolyse van de bovenste en onderste extremiteit bij patiënten met cerebrale spasticiteit. Shockwave therapie kan ingezet worden om het onbehaaglijke gevoel in de spastische spieren te verminderen.

 • Creamer et al, Intrathecal baclofen therapy versus conventional medical management for severe poststroke spasticity: results from a multicentre, randomised, controlled, open-label trial (SISTERS).
 • Creamer M, Cloud G, Kossmehl P, et al. Intrathecal baclofen therapy versus conventional medical management for severe poststroke spasticity: results from a multicentre, randomised, controlled, open-label trial (SISTERS). J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2018;89(6):642-650. doi:10.1136/jnnp-2017-317021
 • Creamer M, Cloud G, Kossmehl P, et al. Effect of Intrathecal Baclofen on Pain and Quality of Life in Poststroke Spasticity. Stroke. 2018;49(9):2129-2137. doi:10.1161/STROKEAHA.118.022255
 • Biering-Soerensen, B., Stevenson, V., Bensmail, D., Grabljevec, K., Martínez Moreno, M., Pucks-Faes, E., Wissel, J., & Zampolini, M. (2022). European expert consensus on improving patient selection for the management of disabling spasticity with intrathecal baclofen and/or botulinum toxin type A. Journal of rehabilitation medicine54, jrm00241. https://doi.org/10.2340/16501977-2877

Mevr. Maaike Kleijn, MSc.

Fysiotherapeut(Zonnehuisgroep Vlaardingen)

Op TIJD bij spasticiteit in het verpleeghuis met een interdisciplinair zorgproces en shockwavetherapie.

De behandeling van spasticiteit na een CVA is complex door de betrokkenheid van verschillende zorgprofessionals en behandelmogelijkheden. In verpleeghuizen is een hoge prevalentie en onderbehandeling van spasticiteit zichtbaar. Hoe zijn wij op TIJD om complicaties bij spasticiteit te voorkomen en adequaat te behandelen? Met het project SpasticiTIJD heeft Maaike voor haar Master Neurorevalidatie en Innovatie, onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen en behoeften met betrekking tot de spasticiteitszorg bij cliënten en zorgprofessionals in de geriatrische revalidatie. Vanuit deze resultaten is een interdisciplinair zorgproces voor de behandeling van spasticiteit na een CVA ontwikkeld en geïmplementeerd. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van shockwavetherapie, een innovatieve, veilige en effectieve behandeling voor focale spasticiteit na een CVA.

 • Nonnekes, J., Meijer, R., Wolswijk, A., van Eijsden, H., & Geurts, A. (2018). Spasticiteitsbehandeling binnen de verpleeghuissetting. Geraadpleegd op 18 augustus 2022, van https://www.verenso.nl/magazine-juni-2018/no-3-juni-2018/wetenschap/spasticiteitsbehandeling-binnen-de-verpleeghuissetting
 • Li, T. Y., Chang, C. Y., Chou, Y. C., Chen, L. C., Chu, H. Y., Chiang, S. L., Chang, S. T., & Wu, Y. T. (2016). Effect of Radial Shock Wave Therapy on Spasticity of the Upper Limb in Patients With Chronic Stroke: A Prospective, Randomized, Single Blind, Controlled Trial. Medicine, 95(18), e3544. https://doi.org/10.1097/MD.0000000000003544
 • Opara, J., Taradaj, J., Walewicz, K., Rosińczuk, J., & Dymarek, R. (2021). The Current State of Knowledge on the Clinical and Methodological Aspects of Extracorporeal Shock Waves Therapy in the Management of Post-Stroke Spasticity-Overview of 20 Years of Experiences. Journal of clinical medicine, 10(2), 261. https://doi.org/10.3390/jcm10020261
 • Wu, Y. T., Yu, H. K., Chen, L. R., Chang, C. N., Chen, Y. M., & Hu, G. C. (2018). Extracorporeal Shock Waves Versus Botulinum Toxin Type A in the Treatment of Poststroke Upper Limb Spasticity: A Randomized Noninferiority Trial. Archives of physical medicine and rehabilitation, 99(11), 2143–2150. https://doi.org/10.1016/j.apmr.2018.05.035

Mevr. drs. Monique van den Berg

Psychiater Neuropsychiatrie en Niet Aangeboren Hersenletsel (Expertise Centrum Neuropsychiatrie en NAH, Antes)

Niet zichtbare gevolgen van Niet Aangeboren Hersenletsel

Hoe verloopt de prikkelverwerking, hoe zit dat bij Niet Aangeboren Hersenletsel en wat is overprikkeling? Overprikkeling is een van de belangrijkste klachten die mensen ervaren na doorgemaakt hersenletsel. Een klacht die een behoorlijke impact kan hebben op het functioneren van iemand in het dagelijks leven. In deze presentatie zullend de ins en outs over NAH en Overprikkeling worden besproken

 • Leerboek - Neurowetenschappen voor de klinische psychiatrie – Odile van der Heuvel, Ysbrand van der Werf, Ben Schmand, Bernard Sabbe, 2020
 • Richtlijn Neuro psychiatrische gevolgen na NAH bij volwassenen, oktober 2017
 • Neuropsychiatrie bij hersenletsel – Psyfar - J.Wiersma, N.Arts
 • Practice Based in samenwerking met gedragsneurologe P.Frima

Dhr. Aad van de Dood, Mevr. drs. Martine Barendrecht en Mevr. Jeanet Hiemstra

Resp. Sociaal psychiatrisch verpleegkundige ervaringsdeskundige bij professionele zorg (Laurens), GZ psycholoog i.o. (Laurens), Verpleegkundig Specialist GGZ i.o. (Erasmus MC)

Ervaringen rondom agressie bij CVA patiënten

Agitatie en agressie komen bij 10 tot 40% van de patiënten met niet-aangeboren hersenletsel voor. Dit is belastend voor de patiënt, de behandelaar en de omgeving van de patiënt. Agitatie en agressie kunnen sterk negatief interfereren met de gevraagde zorg voor de patiënt. Vaak is er dringend behandeling nodig, los van de fase waarin dit voorkomt.

Bij agitatie wordt onderscheiden (Verenso):
- motorisch agitatie: continu rondlopen, niet stil kunnen zitten of liggen, rammelen aan deuren, tikken op tafel, alles overhoophalen;
- verbale agitatie: continu praten, mompelen;
- vocale agitatie: jammeren, schreeuwen, roepen, zingen, (stereotype) geluiden maken.

Bij agressie wordt onderscheiden (Verenso):
- verbale agressie: schelden, vloeken, beschuldigen, dreigen;
- handelende agressie: slaan, duwen, schoppen, vernielen, met voorwerpen gooien, dreigende gebaren maken, automutilatie.
In deze presentatie wordt ingegaan op de behandeling en begeleiding van patiënten met agitatie of agressie na CVA.

 • Federatie Medisch Specialisten, n.d. Neuropsychiatrische gevolgen na NAH bij volwassenen

Mevr. Sylvana Rooijakkers en Mevr. Marianne van Horik

Resp. Kwaliteitsverpleegkundige en verpleegkundige (Zorgwaard, Geriatrische revalidatie afdeling)

De verpleegkundigen en verzorgenden als behandelaars binnen het interdisciplinaire revalidatieteam.

Wij zijn Sylvana Rooijakkers en Marianne van Horik, werkzaam bij de organisatie Zorgwaard op de GRZ afdeling. Slechts enkele jaren geleden had de verpleging een minimale rol binnen het multidisciplinair team. De verpleging was voornamelijk verantwoordelijk voor de verzorging van de patiënt en nam geen actief deel aan het revalidatietraject. Dit is de afgelopen jaren flink verbeterd. De verpleging is zichzelf gaan zien als behandelaar en is nu gericht op de terugkeer van de patiënt naar huis of passende woonvorm. De verpleging is gericht op het bereiken van een zo groot mogelijke zelfstandigheid van de revalidant.
 

Prof. dr. Diederik Dippel

Neuroloog (Erasmus MC)

Mr CLEAN studie

De standaardbehandeling van een herseninfarct bestond tot nu toe uit het via een ader in de arm toedienen van trombolytica, medicijnen die het bloedstolsel kunnen oplossen. Maar dat is niet zonder gevaar. De hersenen zijn heel kwetsbaar en een dergelijke behandeling veroorzaakt bij 6% van de patiënten bloedingen die vaak fataal zijn. Bovendien is de behandeling niet erg succesvol: slechts bij 10% leidt het tot herstel. Wij hebben geconstateerd dat er een betere aanpak bestaat. Bij de nieuwe methode wordt via een prik in de lies een dunne katheter in een bloedvat gebracht. De katheter wordt opgeschoven tot in de afgesloten slagader. Vervolgens wordt het stolsel via de katheter verwijderd. De nieuwe aanpak werd onderzocht met de MR CLEAN-studie.
 

Drs. Nèwel Salet, MD

PhD researcher (Erasmus Universiteit Rotterdam)

Betalen voor waarde in de beroertezorg met integrale bekostiging

Nèwel Salet is arts en promovendus bij de Erasmus School of Health, Policy and Management. In zijn proefschrift onderzoekt hij op welke manieren de waarde van zorg voor patiënten verbeterd kan worden. Binnen dit thema werkt hij aan onderzoeken aangaande variatie in uitkomsten en kosten in de ziekenhuiszorg, prognostische en voorspellende modellen, en de effecten van experimentele betaling op de waarde van zorg. Deze laatste onderzoeksrichting zal tijdens het RSS-symposium aan bod komen. Op 1 januari 2019 heeft zorgverzekeraar Zilveren Kruis en 'bundled payment' contract afgesloten met het Erasmus MC en drie revalidatiezorgorganisaties (Rijndam, Transmitt en Laurens) voor de beroertezorg die zij leveren. Dit houdt in dat er één vastgesteld geldbedrag is per patiënt waaruit alle beroertezorg binnen een van deze organisaties geleverd zal moeten worden. Gelijktijdig zullen er data van zorguitkomsten en kosten verzameld worden. Afhankelijk van of deze organisaties hebben voldaan aan de contractvoorwaarden (e.g., verzamelen en behalen bovengemiddeld goede zorguitkomsten), worden mogelijke winsten/verliezen proportioneel verdeeld. Het doel van deze experimentele vorm van betaling is het verbeteren van de waarde van zorg door middel van het ziekenhuisoverstijgend verzamelen en vergelijken van zowel klinische als patiëntgerelateerde uitkomsten. Het starten van een dergelijk project is uitdagend op verschillende manieren. Nèwel zal vertellen over de resultaten van zijn onderzoek en antwoord geven op de vraag welke contextuele factoren en mechanismen de introductie van zo'n contract op welke manier beïnvloeden vanuit verschillende perspectieven (zorgverzekeraar, zorgverlener, waarde voor patiënten). Tijdens deze presentatie zal hoofdzakelijk stilgestaan worden bij wat de belangrijkste lessen voor de toekomst zijn.

 • Matchar, D. B., Nguyen, H. V. & Tian, Y. Bundled Payment and Care of Acute Stroke: What Does it Take to Make it Work? Stroke 46, 1414–1421 (2015).
 • Struijs J, de Vries EF, Baan CA, van Gils PF, R. M. Bundled-Payment Models Around World: How They Work, Their Impact | Commonwealth Fund. (2020).
 • Agarwal, R., Liao, J. M., Gupta, A. & Navathe, A. S. The impact of bundled payment on health care spending, utilization, and quality: A systematic review. Health Affairs 39, 50–57 (2020).

Mevr. Tessa van Gorsel

Management Assistent, gezondheidszorgmanager i.o. (Rotterdam Stroke Service)

Informatievoorziening door de keten heen

Op operationeel gebied van het Value Based Health Care (VBHC) Herseninfarct project fungeert het netwerkteam als schakel tussen de theorie en de praktijk. Dit team pakt projecten op waarin beoogd wordt om met kleine veranderingen een verbeterimpact in kwaliteit te maken. In het project informatievoorziening werd gefocust op het stroomlijnen en uniformeren van de informatie dat gegeven wordt aan de patiënt door de keten heen. In deze presentatie zal het verloop van dit project en de interventies gedeeld worden.

 • Roozenbeek, B., Wijffels, M., Buijck, B. (2020). Integrale zorg voor mensen met een herseninfarct. Hoofdstuk 15 in Hazelzet, J. : Gepersonaliseerde medische zorg. Uitgeverij: NFU-consortium Kwaliteit van Zorg. ISBN : 9789090331836
 • Wiles, R., Pain, H., Buckland, S. and McLellan, L. (1998), Providing appropriate information to patients and carers following a stroke. Journal of Advanced Nursing, 28: 794-801. https://doi-org.eur.idm.oclc.org/10.1046/j.1365-2648.1998.00709.x
 • Pain, H., & McLellan, D. (1990). The use of individualized booklets after a stroke. Clinical Rehabilitation, 4(4), 265–272. https://doi.org/10.1177/026921559000400403

Drs. Ruben van de Wijdeven

PhD-kandidaat en AIOS neurologie (Erasmus MC)

Prehospitale triage bij patiënten met de verdenking op een beroerte

Ruben van de Wijdeven is arts en promovendus op de afdeling neurologie van het Erasmus MC. Zijn onderzoek richt zich op het verbeteren van de acute behandeling van patiënten met een herseninfarct door middel van prehospitale triage. Het is bij patiënten met een herseninfarct belangrijk om zo snel mogelijk te starten met de behandeling (‘time is brain’). Vertraging leidt tot meer verlies van hersencellen, waardoor de kans op blijvende invaliditeit of overlijden toeneemt. Er bestaan twee acute behandelingen voor patiënten met een herseninfarct, medicamenteus door middel van intraveneuze trombolytica (IVT) via een infuus en invasief door middel van endovasculaire trombectomie (EVT) via de lies. IVT kan in vrijwel ieder ziekenhuis worden gegeven, terwijl EVT alleen mogelijk is in gespecialiseerde interventieziekenhuizen. Door patiënten die voor EVT in aanmerking komen al in de ambulance te herkennen en naar een interventiecentrum te transporteren, kunnen overplaatsingen en daarmee vertraging tot de start van behandeling voorkomen.

 • Duvekot MHC, Venema E, Rozeman AD et al. Comparison of eight prehospital stroke scales to detect intracranial large-vessel occlusion in suspected stroke (PRESTO): a prospective observational study. Lancet Neurol. 2021 Mar;20(3):213-221. doi: 10.1016/S1474-4422(20)30439-7
 • Venema E, Lingsma HF, Chalos V et al. Personalized Prehospital Triage in Acute Ischemic Stroke. Stroke. 2019 Feb;50(2):313-320. doi: 10.1161/STROKEAHA.118.022562

Dhr. Carlo de Man

Zelfstandig werkende kok (Zorgwaard)

Smaak in de geriatrie

Naast Geriatrie en dysfagie binnen Zorgwaard wordt er ook verder gekeken naar wat ooit als normaal werd gezien binnen de zorgsector. Zo worden er nu smaak anamnese afgenomen bij mensen met smaak en/of reukverlies bijvoorbeeld door CVA, Parkinson, kauw en/of slikproblemen of medicatie. Voor alle cliënten kan een aangepaste maaltijd aangeboden worden die gezond, veilig maar vooral lekker is. Dit alles inspelend naar de wensen en behoefte van de cliënt. De smaaktesten worden afgelegd bij mensen die lijden aan een chronische aandoening, maar ook bij mensen in de geriatrie. Zo wordt er ook in gespeeld op herkomst, cultuur, eetgewoonten, geloofsachtergrond en morele waarden. Geloof staat hoog in het vaandel binnen de Hoeksche Waard en daar wordt dan ook rekening mee gehouden door het personeel van Zorgwaard. Ook de agrarische achtergrond heeft veel impact op de eetgewoontes van de mensen die wonen bij Zorgwaard. Toch zitten we op een breuklijn tussen de huidige generatie en de komende generatie. Cultuur is diverser dan ooit binnen de Hoeksche Waard en het geloof en de morele waardes zijn sterk aan het veranderen binnen de huidige generatie.
 

Mevr. Iris Verhagen

Neurologisch Muziektherapeute (fellow), BA, NMT-F (Zorgwaard)

Muziektherapie als breekijzer

Ik ben Iris Verhagen en ik ben neurologisch muziektherapeute bij Zorgwaard. Ik werk sinds 2014 met ouderen in de psychogeriatrie. Na een aantal jaar werken met deze doelgroep, werd ik hongerig naar meer wetenschappelijke kennis omtrent muziektherapie en kwam zo uit bij de Neurologische Muziektherapie. Ik heb afgelopen jaar dan ook de fellowship van de Neurologische Muziektherapie afgerond. Hiermee ben ik aan de slag gegaan bij nieuwe doelgroepen. Zo ben ik naast de psychogeriatrie ook in het Afasie Trainingscentrum van Zorgwaard gaan werken en sinds een aantal maanden ben ik tevens werkzaam op de revalidatie afdeling van Zorgwaard. Ik doe dit met ontzettend veel plezier en sta regelmatig versteld wat er allemaal mogelijk is binnen de (neurologische) muziektherapie en welke resultaten hiermee worden behaald. Graag neem ik u mee in mijn ervaringen en zal ik meer vertellen over wat (neurologische) muziektherapie is. Muziektherapie is meer en meer in opkomst, maar het wordt te vaak nog gezien als een alternatieve geneeswijze of als “extraatje”. Ik ga u uitleggen waarom muziektherapie een vast onderdeel zou moeten zijn in de revalidatie.

 • Handbook of Neurologic Music Therapy, van Michael H. Thaut & Volker Hoemberg (2014, Oxford)

Mevr. Mathanja Sibon en Mevr. drs. Jorinde Bernouw

Logopedisten (Ikazia Ziekenhuis)

Obstakels in de zorg

In deze multidisciplinaire, interactieve workshop bespreken Mathanja Sibon en Jorinde Bernouw (logopedisten Ikazia Ziekenhuis), hoe je obstakels kunt herkennen en hoe je kunt komen tot efficiënte interactie en dialoog op jouw afdeling. Hoe vind je manieren om obstakels, waar je misschien al jarenlang overheen stapt, uit de weg te ruimen. Hoe draag je bij aan een team wat zichzelf en de patiënt recht doet.

 • Annemarie Meulenberg-Brouwer, Hannelies van de Pol-Top, Chris Kuiper, Dialoog. Een theoretisch en praktisch perspectief op de beroepsrollen van de logopedist; Lemma, 2009
 • Martina Buljac-Samardzic,corresponding author1 Kirti D. Doekhie,2 and Jeroen D. H. van Wijngaarden Interventions to improve team effectiveness within health care: a systematic review of the past decade. 3Hum Resour Health. 2020; 18: 2.Published online 2020 Jan 8.
 • Mirjam Körner,corresponding author Markus A. Wirtz, Jürgen Bengel, and Anja S. Göritz. Relationship of organizational culture, teamwork and job satisfaction in interprofessional teams. BMC Health Serv Res. 2015; 15: 243. Published online 2015 Jun 23.

Mevr. Laura Huisman-Schellekens en Mevr. Mandy Wisman-van der Teen

Klinisch neuropsychologen (Yulius en Praktijk Thalamus)

Intimiteit en seksualiteit in de zorg, 'Let's talk about it'

We houden ons als zorgverleners steeds meer bezig met de (on)zichtbare gevolgen van hersenletsel na CVA. Deze kunnen voor zowel de getroffene als diens omgeving behoorlijk ingrijpend zijn. Eén van deze gevolgen is dat de relatie met de partner en/of het seksuele leven kan veranderen. Veel mensen met hersenletsel hebben minder zin in intiem of seksueel contact dan voor het CVA. Hoewel zorgprofessionals zich bewust zijn dat hersenletsel ook gepaard kan gaan met problemen op het gebied van intimiteit en seksualiteit, blijft het een onderwerp dat door ons, de getroffene en hun omgeving makkelijk onbesproken blijft. Er kan een zekere terughoudendheid zijn; het onderwerp voelt privé. Ook kan er sprake zijn van handelingsverlegenheid, hoe ga je het gesprek aan en wat dan? Tijdens de workshop staan we stil bij het thema Intimiteit en Seksualiteit na CVA. In deze workshop bespreken Laura Huisman-Schellekens en Mandy Wisman-van der Teen wat de gevolgen van hersenletsel op dit gebied kunnen zijn, hoe we dit thema als zorgprofessional bespreekbaar kunnen maken en welke begeleidings- en behandelmogelijkheden er zijn om de getroffene en diens omgeving beter te ondersteunen en begeleiden, en kwaliteit van leven te bevorderen. Intimiteit en seksualiteit in de zorg, bespreek jij het? Laura Huisman-Schellekens en Mandy Wisman-van der Teen zijn klinisch Neuropsychologen en zijn samen eigenaar van Praktijk Thalamus. Zij bieden scholing en supervisie aan zorgprofessionals, alsook consultatie en advies op het gebied van neuropsychiatrische problematiek. Daarnaast zijn zij werkzaam bij Yulius, een specialistische GGZ instelling, waar zij hoog complexe diagnostiek en behandeling aanbieden aan mensen die in zorg zijn bij de poli Ouderen en Neuropsychiatrie.

 • Zo mooi anders in de zorg - Seksualiteit. Auteur(s): Marga Hop en Irene Muller-Schoof ISBN: 9789013063363.
 • Seksualiteit bij ziekte en lichamelijke beperking / red.: W. L. Gianotten, M. J. Meihuizen-de Regt e.a.; ISBN: 9789023244059.
 • Moreno, J. A., Arango Lasprilla, J. C., Gan, C., & McKerral, M. (2013). Sexuality after traumatic brain injury: a critical review. NeuroRehabilitation, 32(1), 69-85.

Dhr. Sander Boeren, MSc

Student physician assistant, afgestudeerd fysiotherapeut, MSc neurorevalidatie (Rijndam Revalidatie)

Een kijkje in de wereldse zorgontwikkelingen... Het ISPRM congres!

Wel eens gehoord van de RSS award? Een prachtige kans om middels je bijdrage in de Rotterdamse CVA zorg, jezelf te verrijken met een internationaal congres. Mijn bedrage bestond uit het uitvoeren van mijn masterthesis gericht op het versterken van de zelfredzaamheid van de patiënt met NAH door de ondersteunde rol van de direct betrokkene te faciliteren gedurende de klinische revalidatie. In samenwerking met de RSS is het proces gestart waarna ik afgelopen juli mijn bevindingen heb mogen presenteren op het ISPRM congres in Lissabon. Vier inspirerende, mooie en verrijkende dagen waar ik jullie graag meer over vertel! Onderschat de ontwikkelingen in je organisatie niet en durf de wereld te laten weten wat voor moois we met elkaar doen!

 • de Boer, A., & de Klerk, M. (2013). Informele zorg in Nederland. Een literatuurstudie naar mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg. Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau.
 • Forster, A., Dickerson, J., Melbourn, A., Steadman, J., Wittink, M., & Young, J. K. (2015). The development and implementation of the structured training programme for caregivers of inpatients after stroke (TRACS) intervention: The London Stroke Carers Training Course. Clinical Rehabilitation, 211-220
 • van den Berg, M., Crotty, M., Liu, E., Killington, M., Kwakkel, G., & van Wegen, E. (2016). Early supported discharge by Caregiver-Mediated exercises and e-Health support after stroke. Stroke, 1885-1892..

Mevr. Teri Dam

Student (Erasmus School of Health, Policy & Management)

De 'complexe' CVA-patiënt en de knelpunten in de doorstroming vanuit het ziekenhuis

Als student gezondheidswetenschappen heb ik mijn afstudeerstage gelopen bij de Rotterdam Stroke Service. Hier heb ik onderzoek gedaan naar de doorstroom van de complexe CVA-patiënt vanuit het ziekenhuis naar de revalidatie en vanuit de revalidatie naar huis. Allereerst is daarom geprobeerd vast te stellen wie de complexe patiënt is. Vervolgens hoe de doorstroom van deze patiënt verloopt in de keten en wat het effect is van de complexiteit. Voor de beantwoording van deze vragen is een mixed method studie toegepast. Hierbij is data geanalyseerd in combinatie met een aantal interviews met professionals uit de CVA-zorg.

 • Palm, J. (2011). 4. Gevolgen in het algemeen. In Leven na een beroerte (2de editie, pp. 73–108). Bohn Stafleu van Loghum.
 • Sewell, K., Tse, T., Harris, E., Matyas, T., Churilov, L., Ma, H., Davis, S. M., Donnan, G. A., & Carey, L. M. (2020). Pre-existing Comorbidity Burden and Patient Perceived Stroke Impact. International Journal of Stroke, 16(3), 273–279. https://doi.org/10.1177/1747493020920838
 • Qin, S., Thompson, C., Bogomolov, T., Ward, D., & Hakendorf, P. (2017). Hospital occupancy and discharge strategies: a simulation-based study. Internal Medicine Journal, 47(8), 894–899. https://doi.org/10.1111/imj.13485
 
Dit symposium wordt mede mogelijk gemaakt door:
SVG Image
 

Contact

Dr. Bianca Buijck
Managing Director
Rotterdam Stroke Service
P/A Nieuwe Binnenweg 33, 3014 GB Rotterdam
 

Copyright 2024 Rotterdam Stroke Service