Skip to main content
SVG Image

Wat is de Rotterdam Stroke Service?

De Rotterdam Stroke Service is een netwerk dat wordt gevormd door 17 organisaties in de gezondheidszorg. Het gaat daarbij om 7 ziekenhuizen, 7 verpleeghuizen, een revalidatiecentrum, thuiszorg en het eerstelijnsnetwerk CVA Rotterdam. Deze partijen vormen onderling lokale ketens, maar allen tezamen vormen zij een netwerk van samenwerkingspartners. Binnen de Rotterdam Stroke Service worden vele activiteiten georganiseerd. Deze activiteiten richten zich op:

 • Versterken van de samenwerking en communicatie door bijeenkomsten en overleggen te organiseren voor de organisatie
 • Verstrekken van informatie via website en nieuwsbrief
 • Ontwikkelen van een keteninformatiesysteem
 • Bewaken en verbeteren van kwaliteit en de inhoud van de ketens
 • Voeren van een ketenprotocol
 • Ontwikkelen van kwaliteitseisen en deze ook toetsen in de organisaties door middel van audits.
 • Organiseren van scholingen voor verzorgenden en verpleegkundigen
 • Verzamelen van gegevens over revalidatie uitkomsten
 • Participeren in projecten voor (door)ontwikkeling van de zorg
 • Leggen van contacten met externe partijen
 •  Volgen van ontwikkelingen in wet- en regelgeving

De Rotterdam Stroke Service heeft een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur. In het algemeen bestuur zitten vertegenwoordigers van alle deelnemende organisaties. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit een afvaardiging van het Algemeen Bestuur. Verder heeft de RSS een managing director, ketencoördinatoren in alle ziekenhuizen en een opleidingscoördinator. In Nederland zijn ongeveer 42 CVA ketens, waarvan de Rotterdam Stroke Service de grootste is.

Kaart

 

Documenten

Doel, missie en visie

De missie van Rotterdam Stroke Service is:

Het realiseren van de best mogelijke kwaliteit van leven voor iedere CVA-patiënt binnen de regio Rotterdam, uitgaande van actuele inzichten in de zorg voor CVA-patiënten.

Het doel in een stroke service is het verlenen van de juiste zorg, op het juiste moment, door de juiste hulpverlener, op de juiste plaats. Een samenhangend zorgtraject voor CVA-patiënt is hiervoor noodzakelijk. Binnen de Rotterdam Stroke Service werken ziekenhuizen, verpleeghuizen, het revalidatiecentrum, de thuiszorg en het eerstelijnsnetwerk CVA Rotterdam samen om de zorg voor mensen met een beroerte zo goed mogelijk te organiseren.

Onder documenten vindt u de jaarplannen en verslagen van de Rotterdam Stroke Service.

Dagelijks bestuur

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit:

 • Dhr. drs. Hans Stravers, directeur Laurens Kortdurende Zorg (voorzitter Dagelijks Bestuur)
 • Dhr. prof. dr. Diederik Dippel, neuroloog en hoogleraar neurologie Erasmus MC (voorzitter Algemeen Bestuur)
 • Dhr. Gert-Jan Speksnijder, directeur/bestuurder Transmitt Revalidatie
 • Dhr. drs. Markus Wijfels, revalidatiearts en manager Rijndam
 • Dhr. Cor Sier MPt, praktijkhouder fysiotherapie en voorzitter van het eerstelijnsCVAnetwerk (toehoorder
 • Mevr. Anneke Guyt, CVA nazorg verpleegkundige Laurens thuiszorg (toehoorder)
 • Mevr. dr. Bianca Buijck, managing director Rotterdam Stroke Service

SVG Image
 

Contact

Dr. Bianca Buijck
Managing Director
Rotterdam Stroke Service
P/A Nieuwe Binnenweg 33, 3014 GB Rotterdam
 

Copyright 2024 Rotterdam Stroke Service