Skip to main content
SVG Image

Protocollen

Binnen de Rotterdam Stroke Service zijn tussen de deelnemende instellingen afspraken gemaakt over de zorg voor CVA-patiënten. Deze afspraken zijn vastgelegd in een ketenprotocol. U kunt het ketenprotocol hieronder downloaden.

Daarnaast hebben deelnemende instellingen afgesproken aan bepaalde kwaliteitseisen te voldoen. In de kolom hieronder kunt de kwaliteitseisen downloaden.

Binnen de Rotterdam Stroke Service is er sprake van onderlinge kwaliteitsbewaking. Iedere instelling wordt eenmaal in de twee jaar bezocht door een aantal medewerkers vanuit de Rotterdam Stroke Service. Tijdens dit bezoek wordt gekeken wat goed gaat en welke punten nog verbeterd kunnen worden.

SVG Image
 

Contact

Dr. Bianca Buijck
Managing Director
Rotterdam Stroke Service
P/A Nieuwe Binnenweg 33, 3014 GB Rotterdam
 

Copyright 2024 Rotterdam Stroke Service