Informatie RSS

Wat is de RSS?

De Rotterdam Stroke Service is een netwerk dat wordt gevormd door 17 organisaties in de gezondheidszorg. Het gaat daarbij om 7 ziekenhuizen, 7 verpleeghuizen, een revalidatiecentrum, thuiszorg en het eerstelijnsnetwerk CVA Rotterdam. Deze partijen vormen onderling lokale ketens, maar allen tezamen vormen zij een netwerk van samenwerkingspartners. Binnen de Rotterdam Stroke Service worden vele activiteiten georganiseerd. Deze activiteiten richten zich op:

 • Versterken van de samenwerking en communicatie door bijeenkomsten en overleggen te organiseren voor de organisaties
 • Verstrekken van informatie via website en nieuwsbrief
 • Ontwikkelen van een keteninformatiesysteem
 • Bewaken en verbeteren van kwaliteit en de inhoud van de ketens
 • Voeren van een ketenprotocol
 • Ontwikkelen van kwaliteitseisen en deze ook toetsen in de organisaties door middel van audits.
 • Organiseren van scholingen voor verzorgenden en verpleegkundigen
 • Verzamelen van gegevens over revalidatie uitkomsten
 • Participeren in projecten voor (door)ontwikkeling van de zorg
 • Leggen van contacten met externe partijen
 • Volgen van ontwikkelingen in wet- en regelgeving

De Rotterdam Stroke Service heeft een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. In het algemeen bestuur zitten vertegenwoordigers van alle deelnemende organisaties. Het dagelijks bestuur bestaat uit een afvaardiging van het algemeen bestuur. Verder heeft de RSS een managing director, ketencoördinatoren in alle ziekenhuizen en een opleidingscoördinator. In Nederland zijn ongeveer 42 CVA ketens, waarvan de Rotterdam Stroke Service de grootste is.