Autorijden na een CVA

Informatie over autorijden na een CVA

Voor informatie over auto rijden na een CVA verwijzen we u graag door naar de richtlijnen van de kennisbank van Patiëntenfederatie Nederland, en de Regeling eisen geschiktheid 2000 van de Minister van Verkeer en Waterstaat.  Daarnaast vindt u op de webpagina van verzekeraar Ditzo meer informatie (als voorbeeld).

We wijzen u er op dat u te allen tijde zelf verantwoordelijk bent voor de regels en uitvoering van autorijden na een CVA. U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie die de Rotterdam Stroke Service geeft. Het is belangrijk dat u zelf overlegt met uw neuroloog en verzekeraar welke regels voor u gelden. De informatie op deze pagina is informatief bedoeld.