Nieuws & Congressen

Informatiebijeenkomst hersenZ-Middin

Voor mensen met hersenletsel die vragen hebben over problemen in het dagelijks leven.

Weet u dat er in Nederland 650.000 mensen zijn die beperkingen ervaren als gevolg van een CVA, trauma, zuurstoftekort na hartstilstand, hersentumor of andere hersenaandoening?

Hoeveel heeft u er in uw praktijk? Vaak zijn dit er meer dan u denkt omdat mensen nogal eens last hebben van ‘onzichtbare’ beperkingen, zoals problemen met cognitie en waarneming op het gebied van emotie en gedrag. Andere klachten zijn bijvoorbeeld ernstige-vermoeidheid, somberheid, passiviteit, impulsiviteit of cognitieve klachten, zoals geheugenproblemen en verhoogde prikkelgevoeligheid.

U behandelt klachten, bijvoorbeeld van het bewegingsapparaat of op het gebied van taal. Soms is er ook sprake van andere klachten, vooral psychosociale klachten of vermoeidheid. Dan kan het zijn om te verwijzen naar een bredere aanpak, aanvullend op de behandeling die u geeft.

Hersenz biedt een behandelprogramma waarin mensen kunnen leren om te gaan met hun beperkingen door hersenletsel. Onderzoek wijst uit dat dit behandelprogramma ervoor zorgt dat mensen met hersenletsel zich fysiek en psychisch sterker voelen en na de behandeling minder zorg nodig hebben.

Voor wie is Hersenz geschikt?
Voor mensen met hersenletsel die in het dagelijks leven problemen ondervinden en die meer nodig hebben dan behandeling vanuit de eerst lijn.

Op donderdag 11 oktober 2018 van 16.00 tot 18.00 uur organiseren wij een informatiebijeenkomst waar behandelaars en ervaringsdeskundigen vertellen over de behandeling en klaar staan om uw vragen te beantwoorden.
U bent van harte welkom op onze locatie in Rotterdam, Oostplein 412 , 3061 CH Rotterdam.
Graag vooraf aanmelden via: hersenz@middin.nl