Skip to main content
SVG Image

RSS Symposium op dinsdag 6 februari 2024

Interdisciplinaire Behandeling en Begeleiding van Mensen met Spasticiteit

Tijdens dit symposium 'Interdisciplinaire Behandeling en Begeleiding van Mensen met Spasticiteit' delen diverse professionals en organisaties tijdens plenaire lezingen en interactieve workshops hun innovatieve ideeën. Een belangrijk onderdeel is van elkaar leren hoe samenwerking in de keten tot stand komt en hoe men gebruik maakt van de nieuwste technologie, om interdisciplinaire zorg voor mensen met spasticiteit door de hele keten te verbeteren.

Datum: dinsdag 6 februari 20243
Tijd: 18.30 uur – 21.30 uur (inloop 18.00 uur)
Locatie: volgt nog
Tickets zijn te koop via www.rotterdamstrokeservice.nl/Evenementen/Aanmelden-RSS-Evenementen

Doelgroep

Professionals in de hele keten werkzaam in de behandeling en zorg voor mensen met spasticiteit in de RSS ziekenhuizen, revalidatie-instellingen en eerstelijn. Voor verzorgenden, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en revalidatieartsen is accreditatie aangevraagd.

Programma

Het programma wordt weer ingevuld door diverse, interessante sprekers. Onder andere mogen we luisteren naar: Hanneke van Hooijdonk, bestuurder (Transmitt Revalidatie), drs. Kirsten Dorresteijn, CVA-neuroloog (Franciscus Gasthuis) en drs. Monica van Eijk, specialist ouderengeneeskunde. Ook worden er twee inhoudelijke workshops verzorgd, waarbij één van de workshops is afgestemd op artsen en paramedici en de andere workshop gericht is op verzorgenden en verpleegkundigen. De rol van dagvoorzitter zal ingevuld worden door drs. Markus Wijffels, revalidatiearts (Rijndam) & dr. Bianca Buijck, managing director (Rotterdam Stroke Service).

Klik hier om het programma te downloaden.   

Tickets

Tickets voor dit symposium zijn verkrijgbaar via de RSS website. Deelnemers van binnen en buiten de RSS zijn van harte welkom! De ticketprijs voor deelnemers vanuit de RSS organisaties is 25 euro per ticket, deelnemers van niet-RSS organisaties betalen 50 euro per ticket.

Plenaire sprekers

Hanneke Hofman - van Hooijdonk, Msc
Hanneke Hofman - van Hooijdonk, Msc
Directeur bestuurder (Transmitt revalidatie BV)

De noodzaak van ketensamenwerking in tijden van transformatie

Hanneke is ruim 20 jaar in diverse rollen actief in de geriatrische revalidatiezorg. Met de praktijkervaring als fysiotherapeut heeft ze zich doorontwikkeld in zorglogistiek en capaciteitsmanagement en is de laatste 6 jaar directeur bestuurder van Transmitt revalidatie. Transmitt is een van de 17 ketenpartners in de Rotterdamse Stroke service. Binnen dit netwerk hebben we als doel om met professionals, CVA patiënten en het informele netwerk te komen tot integrale en passende CVA-zorg. De groeiende zorgvraag met hoge individuele verwachtingen van de zorgvragers staan lijnrecht tegenover de tekorten op de arbeidsmarkt en knellende financiering. Hoe kunnen de krachten van deze ketensamenwerking de transformatie bevorderen?

  • Bianca Buijck: ‘Financiering ketenzorg is te versnipperd’ Via: www.qruxx.com/bianca-buijck-financiering-ketenzorg-is-te-versnipperd/
  • Reablement through time and space: a scoping review of how the concept of ‘reablement’ for older people has been defined and operationalised. Rudi Westendorp Clotworthy et al. BMC Geriatrics (2021) 21:61
  • Samen Leren Transformeren. Inaugurele rede, uitgesproken door prof. dr. Anne Marie Weggelaar-Jansen
Dr. Monica van Eijk
Dr. Monica van Eijk
Specialist Ouderengeneeskunde (Ouderenpraktijk GOUD, LUMC)

Spasticiteit in de keten; betere behandeling door betere samenwerking

Spasticiteit heeft al langere tijd mijn aandacht. Vanuit verpleeghuizen ken ik vele voorbeelden van mensen met de gevolgen van spasticiteit, waarbij ik mij afvraag of hier ook interventies hadden kunnen plaatsvinden die de extreme pijn, houdingsveranderingen en discomfort konden voorkomen of verminderen. Mijn analyse is dat op zowel kennis, aandacht en samenwerking veel winst te behalen is om deze problematiek aan te pakken. Graag neem ik het publiek mee in prevalentie en beloop spasticiteit, met name gericht op de oudere patiënt. Ook worden tools meegenomen die helpen in het herkennen van spasticiteit. Want daar begint het mee.

  • Richtlijn cerebrale en/of spinale spasticiteit bij volwassenen
  • M.L. Hacker et al. A Simple Bedside Screening Tool for Spasticity Referral. Clin Interv Aging. 2020 May 13:15:655-662
  • P. Guo et al. Positive Effects of Extracorporeal Shock Wave Therapy on Spasticity in Poststroke Patients: A Meta-Analysis. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2017 Nov;26(11):2470-2476

Workshop sprekers

Maaike Kleijn, MSc
Maaike Kleijn, MSc
Fysiotherapeut en projectleider (Zonnehuisgroep Vlaardingen)

Samenwerken in de spasticiteitzorg in de eerste en tweede lijn

Samen met Christa Nanning en Agathe Schoeman.

Spasticiteitszorg is complex, omdat er meerdere disciplines bij betrokken zijn en een scala aan behandelingen mogelijk is. Spasticiteit wordt niet altijd op tijd gesignaleerd en het is nog niet altijd duidelijk waar de expertise zit in de RSS en hoe de bekostiging werkt. In deze workshop laten we zien hoe de behandeling van spasticiteit in Zonnehuisgroep Vlaardingen (ZGV, regio Vlaardingen) is georganiseerd. We delen de resultaten van het project ‘SpasticiTIJD’ dat is uitgevoerd in de geriatrische revalidatie bij ZGV en laten zien hoe wij op TIJD zijn om complicaties bij spasticiteit te voorkomen en adequaat te behandelen. We vertellen hoe wij inhoud hebben gegeven aan die multidisciplinaire samenwerking en hoe het zit met de bekostiging van verschillende behandelmogelijkheden. We willen kijken hoe we gezamenlijk de spasticiteitszorg in de keten kunnen optimaliseren en waar wensen en behoeften liggen om stappen te zetten naar toekomstbestendige passende spasticiteitszorg binnen de RSS.

  • Nonnekes, J., Meijer, R., Wolswijk, A., van Eijsden, H., & Geurts, A. (2018). Spasticiteitsbehandeling binnen de verpleeghuissetting
  • www.nza.nl
  • Doornebosch, A. J., Smaling, H. J. A., & Achterberg, W. P. (2022). Interprofessional Collaboration in Long-Term Care and Rehabilitation: A Systematic Review. Journal of the American Medical Directors Association23(5), 764–777.e2. 
Drs. Remco G.M. Timmermans
Drs. Remco G.M. Timmermans
Revalidatiearts (Rijndam)

Vroegtijdig herkennen van spasticiteit

Als revalidatiearts besteed ik veel van mijn tijd aan de behandeling van spasticiteit. Daarbij is herkennen van spasticiteit een belangrijke voorwaarde. Ook zijn er vele factoren die spasticiteit kunnen veroorzaken, laten toenemen en afnemen. Het herkennen van spasticiteit is echter niet eenvoudig, waarbij het ook regelmatig niet wordt herkend. Door mensen te informeren en onderwijzen over wat spasticiteit is en hoe je het kan herkennen en behandelen, kunnen patiënten uiteindelijk beter worden behandeld.

  • Bavikatte G, Subramanian G, Ashford S, Allison R, Hicklin D. Early Identification, Intervention and Management of Post-stroke Spasticity: Expert Consensus Recommendations. J Cent Nerv Syst Dis. 2021 Sep 20;13:11795735211036576.
Agathe Schoeman
Agathe Schoeman
Manager Healthcare Innovations en bekostigingsvraagstukken (Ipsen Farmaceutica BV)

Samenwerken in de spasticiteitzorg in de eerste en tweede lijn

Samen met Maaike Kleijn en Christa Nanning. 

Zie de beschrijving bij Maaike Kleijn voor meer informatie.

Dr. Christa Nanning
Dr. Christa Nanning
Fysiotherapeut en linking pin (Zonnehuisgroep Vlaardingen)

Samenwerken in de spasticiteitzorg in de eerste en tweede lijn

Samen met Maaike Kleijn en Agathe Schoeman

Zie de beschrijving bij Maaike Kleijn voor meer informatie.

Discussieforum

Dr. Bianca Buijck
Dr. Bianca Buijck
Managing director (Rotterdam Stroke Service)

Discussieforum

De missie van de Rotterdam Stroke Service is het realiseren van de best mogelijke kwaliteit van leven voor iedere CVA- patiënt binnen de regio Rotterdam, uitgaande van actuele inzichten in de zorg voor CVA-patiënten. Het uitgangspunt hierbij is het verlenen van de juiste zorg, op het juiste moment, door de juiste hulpverlener, op de juiste plaats. Een samenhangend zorgtraject is hiervoor noodzakelijk; een traject dat is ingericht op basis van de zorgbehoefte van de patiënt. Spasticiteit vermindert het functioneren en kan daarom de kwaliteit van leven negatief beïnvloeden. Een toch aanzienlijk deel van de CVA patiënten krijgt er helaas mee te maken. Samen kunnen we werken aan betere spasticiteitszorg. In een discussieforum gaan we met stellingen in op wat we weten, wat we aannemen en wat we kunnen doen.

Dit symposium wordt mede mogelijk gemaakt door:

SVG Image
 

Contact

Dr. Bianca Buijck
Managing Director
Rotterdam Stroke Service
P/A Nieuwe Binnenweg 33, 3014 GB Rotterdam
 
Copyright 2024 Rotterdam Stroke Service