Skip to main content
SVG Image

Privacy

Rotterdam Stroke Service hecht waarde aan je privacy en gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Hoe we omgaan met persoonsgegevens maken we inzichtelijk in deze privacyverklaring. We adviseren je deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Rotterdam Stroke Service is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. We handelen in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dat betekent dat we:

Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij welke persoonsgegevens verzamelen 

Je persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we ze verzamelen

Je eerst vragen om toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist

Jouw gegevens niet doorgeven aan derden, tenzij wij daar wettelijk toe verplicht zijn

Passende organisatorische en technische maatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen

Jouw recht respecteren om je persoonsgegevens ter inzage aan te bieden, te wijzigen of te verwijderen

We geven je graag inzicht in welke persoonsgegevens we verwerken, met welk doel, hoe lang we ze bewaren en bovenal hoe je je gegevens kunt inzien, aanpassen en verwijderen.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Je hebt daarnaast recht op het intrekken van je toestemming voor de gegevensverwerking en recht om bezwaar te maken op de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Verzoek indienen

Je kunt een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van je persoonsgegevens sturen naar infor@rotterdamstrokeservice.nl

Ook voor het intrekken van je toestemming voor de gegevensverwerking en voor het maken van bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met Rotterdam Stroke Service.

Rotterdam Stroke Service wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Welke gegevens gebruiken we en voor welk doel?

Contact
Als je ons belt, mailt of een contactformulier invult, zullen we je naam, e-mailadres of telefoonnummer nodig hebben om je verder van dienst te kunnen zijn. Je gegevens worden alleen voor dit doeleinde gebruikt.

Bewaartermijn van persoonsgegevens 

Rotterdam Stroke Service bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We houden ons hierbij aan wettelijke bewaartermijnen. 

Contact

Bij contactverzoeken bewaren we je gegevens niet langer dan noodzakelijk. 

Digitale nieuwsbrief

Zolang je geabonneerd bent op de digitale nieuwsbrief, bewaren we je gegevens. Op elk gewenst moment kun je jezelf uitschrijven voor de nieuwsbrief of je persoonsgegevens wijzigen. Dit kan via een link onderaan de nieuwsbrief. 

Internet

Klikgedrag 

Op rotterdamstrokeservice.nl worden algemene (anonieme) bezoekersgegevens vastgelegd. Dit doen wij om onze website te verbeteren. 

Cookies 

De site maakt gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren en analytische cookies om je websitebezoek te meten. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan de website op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatst. Voor het meten van het websitebezoek gebruiken we Google Analytics. 

Google Analytics

Rotterdam Stroke Service heeft geen cookiemelding om toestemming te vragen voor het plaatsen van analytische cookies, omdat we gegevens voor Google Analytics privacyvriendelijk verzamelen. Dat houdt in dat: we de laatste 3 cijfers van IP-adressen laten anonimiseren, 'gegevens delen' uitgezet hebben in Google Analytics, een verwerkersovereenkomst met Google hebben afgesloten en geen gebruik maken van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics cookies. In de verwerkersovereenkomst is vastgelegd dat Google alleen als verwerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens. 

Privacybeleid van derden

Op de site vind je links naar andere websites. Wij adviseren je voor gebruik van desbetreffende websites het privacybeleid van deze partijen te lezen om je te informeren hoe zij omgaan met je persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Rotterdam Stroke Service verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wij beschermen je gegevens

Rotterdam Stroke Service neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan.

Contact

Heb je vragen? Wil je onjuiste informatie onder onze aandacht brengen? Neem dan contact met ons op via info@rotterdamstrokeservice.nl 

© Rotterdam Stroke Service mei 2018, alle rechten voorbehouden.

SVG Image
 

Contact

Dr. Bianca Buijck
Managing Director
Rotterdam Stroke Service
P/A Nieuwe Binnenweg 33, 3014 GB Rotterdam
 
Copyright 2023 Rotterdam Stroke Service