Skip to main content
SVG Image

Het symposium heeft weer reeds plaatsgevonden.

RSS Symposium - dinsdag 7 november 2023

"Uitdagingen op de patiëntreis: samen verantwoordelijk voor de route"

 

Info

Ook dit jaar organiseert de Rotterdam Stroke Service een symposium! Diverse professionals en organisaties zullen tijdens plenaire lezingen en interactieve workshops hun innovatieve ideeën met ons delen. Een belangrijk onderdeel is van elkaar leren hoe samenwerking in de keten tot stand komt en hoe men gebruik maakt van de nieuwste technologie, om de interdisciplinaire zorg voor patiënten met een CVA door de hele keten te verbeteren.

Datum: dinsdag 7 november 2023
Tijd: 15.45 uur – 21.30 uur (inloop 15.15 uur, borrel om 21.45 uur)
Locatie: Van der Valk Ridderkerk
Tickets zijn te koop via www.rotterdamstrokeservice.nl/Evenementen/Aanmelden-RSS-Evenementen

 

Doelgroep

Professionals in de hele keten (m.n. niveau 3-6) werkzaam in de behandeling en zorg voor patiënten met een CVA in de RSS ziekenhuizen, revalidatie-instellingen en eerstelijn. Voor verzorgenden, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, en paramedici wordt accreditatie aangevraagd bij V&VN en ADAP.

 

Programma

Het programma wordt weer ingevuld door diverse, interessante sprekers. We mogen onder andere luisteren naar: mevr. Sam Ruesink, programmamanager (de Rotterdamse Zorg), drs. Hans Stravers, directeur kortdurende zorg (Laurens) & mevr. Irma Jeremiasse, manager (Verwijshulp 010), drs. Rob Zeijger, afasietherapeut en inhoudelijk behandelcoördinator (de Zellingen), mevr. Annelies Schrooten, beleidsadviseur kwaliteit & veiligheid en fysiotherapeut (Rijndam) & mevr. Lisanne van der Wel, maatschappelijk werker en kartrekker zorgpaden (Rijndam), dhr. Jan Pons, hogeschool docent en senior onderzoeker digital business (Hogeschool Rotterdam), dhr. Jan de Heer (eraringsdeskundige), mevr. Amanda de Groot & mevr. Wendy Ninaber, CVA-nazorgverpleegkundigen (Zorgwaard), mevr. Petra de Lobel, staffunctionaris kwaliteit & patiëntveiligheid (Ikazia ziekenhuis), mevr. Aafke de Vrij, projectleider ICT en Innovatie (Zorgwaard), mevr. Minjou Lemette, ergotherapie kerndocent (Hogeschool Rotterdam), prof. dr. Ruud Selles, hoogleraar (Erasmus MC) en lid Raad van Toezicht (NPI). En meer! 

De rol van dagvoorzitter zal ingevuld worden door drs. Joris Uges, bestuurder (Rijndam) & dr. Bianca Buijck, managing director (Rotterdam Stroke Service).

Klik hier om het programma te downloaden.   
 

Tickets

Deelnemers van binnen en buiten de RSS zijn van harte welkom! Deelnemers vanuit de RSS organisaties betalen 70 euro per ticket, deelnemers van niet-RSS organisaties betalen 140 euro per ticket.

Drs. Joris Uges

Raad van Bestuur (Rijndam)

Welkom en afsluiting

Als bestuurder van Rijndam mag ik sinds medio vorig jaar mijn steentje bijdragen aan de Rotterdamse zorg. Met als slogan "VerBaas jezelf" maken onze teams dagelijks het verschil voor de revalidatiepatiënten. Als team, samen met de patiënt, hun omgeving en met de andere zorgpartners in de regio, dat is de kern. Ook een rode draad in mijn eerder functies, als ziekenhuisapotheker in Den Haag, maar ook als bestuurder van de landelijke crisisorganisatie LCG. Zonder samenwerking en een integrale ketenbenadering geen goede zorg! Vandaar ook mijn enthousiasme over de verbinding in deze regio, waaronder de Rotterdam Stroke Service als mooi voorbeeld. Met veel plezier ben ik vandaag uw dagvoorzitter. En ik daag u uit, ook weer vandaag: Verbaas jezelf!

Sam Ruesink, MSc. 

Senior programmamanager (deRotterdamseZorg)

Klaar voor de uitdagingen van morgen? De toekomst van jouw werk

Sam Ruesink, een nuchtere Achterhoekse wonend in Rotterdam met mijn gezin bestaande uit alleen maar mannen. Gedreven om de zorg en welzijn voor ons allen beschikbaar te houden wanneer dat nodig is in het leven. Een drive voor verbinden van bestuurders en management aan medewerkers die het werk doen. Wat vraagt het werk van hen, hoe zijn zij betrokken bij veranderingen en hoe zorgen we samen voor de zorg van morgen? Mijns inziens kunnen we dat niet meer als organisaties alleen en hebben we elkaar ook echt nodig. Met positieve energie en een frisse blik werk ik dan ook graag aan strategische beleids- en managementvraagstukken. Hierbij kijk ik graag vanuit verschillende invalshoeken. Verbinden is een woord dat bij mij past. Samen in en buiten organisaties werken om te komen tot oplossingen voor de zorg van nu en later.

Prof. Dr. Ruud Selles 

Hoogleraar (Erasmus MC, afdelingen revalidatiegeneeskunde en plastische chirurgie) en honoraire aanstelling bij Rijndam Revalidatie

Beslisondersteuning van de patiëntreis met data en voorspelling van het herstel

Data over het functioneren van een patiënt kunnen hulpverleners ondersteuning bij beslissingen over bijvoorbeeld de juiste therapie of ontslagbestemming. Hoewel veel zorgverleners erkennen dat data hiervoor waardevol zijn, is het lastig dit tastbaar te maken; hoe kan data de zorg concreter ondersteunen dan via het relatief vage ‘inzicht geven in’? Onder andere in Rijndam Revalidatiecentrum ben ik de afgelopen jaren betrokken bij het opzetten van systematische dataverzameling en het ontwikkelen van instrumenten om deze data te gebruiken in de dagelijkse praktijk. Waaronder bij CVA patiënten. Zo hebben de dataverzameling door alle professionals betrokken bij een revalidatietraject eenvoudiger en efficiënter gemaakt. Daarnaast hebben we in het EPB patiënt-dashboards gemaakt, bijvoorbeeld voor gebruik tijdens een teambespreking. Een uniek onderdeel van het CVA-dashboard is een geïntegreerd predictiemodel, waardoor we niet alleen kunnen laten zien hoe het nu gaat met een patiënt, maar ook het herstel kunnen voorspellen. Deze voorspelling kan bijvoorbeeld gebruikt worden om de juiste therapie of ontslagbestemming vast te stellen. In deze presentatie zal ik laten zien hoe we data verzamelen, hoe we het dashboard met de predictiemodellen gebruiken om de patiëntreis zo goed mogelijk te ondersteunen en welke toekomstige ontwikkelingen ik verwacht.

 • Selles RW, Andrinopoulou ER, Nijland RH, van der Vliet R, Slaman J, van Wegen EE, Rizopoulos D, Ribbers GM, Meskers CG, Kwakkel G. Computerised patient-specific prediction of the recovery profile of upper limb capacity within stroke services: the next step. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2021 Jan 21;92(6):574–81. doi: 10.1136/jnnp-2020-324637. Epub ahead of print. PMID: 33479046; PMCID: PMC8142441.
 • Van der Vliet R, Selles RW, Andrinopoulou ER, Nijland R, Ribbers GM, Frens MA, Meskers C, Kwakkel G. Predicting Upper Limb Motor Impairment Recovery after Stroke: A Mixture Model. Ann Neurol. 2020 Mar;87(3):383-393. doi: 10.1002/ana.25679. Epub 2020 Jan 25. PMID: 31925838; PMCID: PMC7065018.
 • G.R. Arends, Y.E. van Kooij, N.L. Loos, R.W. Selles, J. Veltkamp, R.M. Wouters, The Outcome-based Research Group. Uitkomstinformatie in de dagelijkse zorg: van verzamelen naar gebruiken. Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde, 2023. www.revalidatie.nl/ntr/uitkomstinformatie-in-de-dagelijkse-zorg-van-verzamelen-naar-gebruiken/

Drs. Peter Dohmen 

Beleidsmedewerker en buitenpromovendus (NZa en ESHPM)

Discussiepanel

Peter Dohmen doet Phd-onderzoek naar waardegedreven zorginkoop tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen met een focus op de relatie tussen partijen. In zijn werk als beleidsmedewerker ligt de focus op het ontwikkelen van bekostigingsmodellen in de zorg. Met geruime (internationale) ervaring in de zorginkoop (gewerkt op de zorginkoopafdeling van Zilveren Kruis) geeft hij ook regelmatig presentaties over zorginkoop in binnen en buitenland.

 • Gajadien, C. S., Dohmen, P. J., Eijkenaar, F., Schut, F. T., van Raaij, E. M., & Heijink, R. (2023). Financial risk allocation and provider incentives in hospital–insurer contracts in The Netherlands. The European Journal of Health Economics, 24(1), 125-138.
 • Dohmen, P. J., & van Raaij, E. M. (2019). A new approach to preferred provider selection in health care. Health Policy, 123(3), 300-305.
 • Dohmen, P., van Ineveld, M., Markus, A., van der Hagen, L., & van de Klundert, J. (2022). Does competition improve hospital performance: a DEA based evaluation from the Netherlands. The European Journal of Health Economics, 1-19

Dr. Eric van der Hijden

Manager strategisch adviseur (Zilveren Kruis)

Discussiepanel
 

Dr. Albertine van Diepen 

Adviseur en projectleider (Zorginstituut Nederland)

Albertine van Diepen zet zich voor de omslag in de organisatie van maatschappelijke dienstverlening naar meer eigenaarschap van professionals en hulpvragers. Om hier een rol in te spelen is ze werkzaam bij Zorginstituut Nederland als projectleider Passende Zorg Signalement Cardiovasculaire ziekten en deelnemende in het kernteam Kader Passende Zorg. Daarvoor is ze werkzaam geweest als adviseur bij onder andere de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling.

Dr. Bianca Buijck 

Managing Director (Rotterdam Stroke Service)

Honger voor revalidatie

Bianca is als verpleegkundige, beleidsmaker, managing director, docent, kwartiermaker, consultant en onderzoeker al meer dan 30 jaar werkzaam in verschillende rollen binnen organisaties die zorg aanbieden. Gepromoveerd op het proefschrift "multi-dimensional challenges in geriatric rehabilitation: The GRAMPS study", en momenteel actief op thema's zoals integrale zorg, CVA zorg en geriatrische revalidatie. Eén van de onderwerpen waar ze warm voor draait is "eten en drinken" in de geriatrische revalidatie. Waarom is dat zo'n belangrijk onderwerp? Bianca wil op deze dag het belang van goed eten en drinken in de revalidatie met de deelnemers bespreken. Wat vind jij van het aanbod van eten en drinken in de revalidatie? Hoe doen we dat?

Rob Zeijer, MSc.

Afasietherapeut/inhoudelijk behandelcoördinator (de Zellingen)

Beslissen met hersenletsel door een CVA

Als afasietherapeut in het Hersenletsel en Afasiecentrum van de Zellingen heb ik (net als de andere therapeuten) vaak te maken met beslissingsmomenten tijdens een ontwikkelingsproces. Mensen die hersenletsel hebben door een CVA dienen beslissingen te nemen over hun behandeling. Mogelijkheden als omgaan met stress en veranderde cognitieve functies maken het lastiger om informatie te verwerken en te beoordelen. Bij het nemen van een beslissing moet men veel gedachten en informatie tegelijk verwerken. Collega Clarinda Otterspeer van het Hersenletsel en Afasiecentrum ontwikkelde een afasie vriendelijke versie van het STARR-model. Tijdens de workshop leert u welke vragen u zou kunnen stellen tijdens een beslisproces en hoe u deze vragen kan ondersteunen.

Annelies Schrooten en Lisanne van der Wel

(Resp.) Beleidsadviseur Kwaliteit en veiligheid & fysiotherapeut en Maatschappelijk werkster & Kartrekker zorgpaden (Rijndam)

Zorgpad ontwikkeling in Medisch Specialistische Revalidatie

Namens Rijndam revalidatie zijn wij betrokken bij de zorgpad ontwikkeling binnen de organisatie. Annelies is hierbij betrokken als beleidsadviseur en Lisanne als kartrekker op de afdeling. Een zorgpad geeft de patiënt en behandelaar helderheid over de stappen in het zorgproces. Het geeft aan welk traject de patiënt doorloopt, met welk doel en wie op welk moment welke acties onderneemt. Het is dus één van de methoden om patiëntgerichte zorgprocessen transparant te maken, te standaardiseren, te optimaliseren waar nodig en continu op te volgen. Naast het ontwerpen en implementeren leren de teams te sturen op het zorgpad. Periodiek worden de zorgpaden geëvalueerd en doorontwikkeld op basis van zorguitkomsten, patiëntervaringen, kosten en opbrengsten. Dit gebeurt aan de hand van het Leuvens klinisch kompas.

 • Seys et al 2019 - Care pathways are complex interventions in complex systems: New European Pathway Association framework
 • Ahaus 2018 – Qruxx essenties van waarde gedreven zorg
 • Ahaus 2020 – Qruxx organiseer waarde gedreven zorg vanuit patiënt perspectief
 • Leuvens klinich kompas; https://nkp.be/leuven-klinisch-pad-kompas-2/

Jan Pons 

Senior Onderzoeker (Kenniscentrum Business Innovatie Hogeschool Rotterdam) en Directeur Logoclicks Development BV

Hoe zorgtechnologie de patiëntreis kan verbeteren

Het Intergraal Zorgakkoord (IZA) geeft oplossingsrichtingen om de toenemende druk op de zorg met digitale zorg te verlichten. Passende zorg is een mix van digitale en fysieke zorg waarbij de uitgangspunten zijn: zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan. Maar hoe doe je dat dan? In deze workshop worden enkele stappen uit de patiëntreis aan de hand van praktische voorbeelden uitgewerkt om te laten zien wat al wel kan. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de belemmerende en bevorderende factoren die bijdragen aan het succes van de inzet van zorgtechnologie. Jan Pons is senior onderzoeker bij het Kenniscentrum Business Innovatie Hogeschool Rotterdam waar hij zich bezighoudt met de waarden van zorgtechnologie voor alle belanghebbende en hoe deze waarden bijdragen aan het succes van implementatie. Daarnaast is hij mede-oprichter en directeur van Logoclicks Development BV dat ondermeer het platform Afasietherapie.nl ontwikkeld heeft om logopedisten mensen met afasie op afstand therapie te geven.

 • Implementatie Effectieve verbetering van de patiëntenzorg, Wensing M., Grol R., 2017 (Bohn Stafleu van Loghum)
 • Logopedische Richtlijn ’Diagnostiek en behandeling van afasie’, 2015
 • www.zorgvannu.nl/implementatie

Jan de Heer 

Ervaringsdeskundige

Hoe zorgtechnologie de patiëntreis kan verbeteren

Jan de Heer werd 2020 getroffen door een herseninfarct, dat hem sindsdien het spreken, lezen en schrijven bemoeilijkt. Toch blijkt hij, met de nodige omwegen, in staat tot het schrijven van verhalen ter grootte van één A-viertje. Dagelijks schrijft hij aan deze korte verhalen waarvan een selectie is uitgegeven in een verhalenbundel. Jan zal tijdens zijn presentatie vertellen over de eigen ervaringen met zijn patiëntreis.

 • De Heer, J. (2023). Verhalenbundel H. Verhalenhuis Belvédère. Rotterdam. ISBN: 9789081060295.

Wendy Ninaber en Amanda de Groot-Langerak

CVA nazorg verpleegkundigen (Zorgwaard)

CVA nazorg voor de toekomst in de toekomst

Wij zijn CVA-nazorgverpleegkundigen, werkzaam bij Zorgwaard: wij bieden als enige zorgorganisatie nazorg aan patiënten na een CVA in de gehele Hoeksche Waard. In de workshop gaan we in op wat de CVA-nazorgverpleegkundige doet en wat haar rol en positie is in het zorgnetwerk van de patiënt en diens toekomst. Ook bespreken we waarom dit nu, maar vooral ook in de toekomst nodig is. We vertellen over de veranderingen die de CVA nazorg zal moeten doormaken om ook in de (nabije) toekomst passende zorg te kunnen bieden.

 • Stiekema, A., Winkens, I., Ponds, R., de Vugt, M. (2018). Het hervinden van een balans in het leven.Zorgbehoeften van mensen met hersenletsel en hun partners. Maastricht University
 • Ullberg, T. (2016). Perspectives on post-stroke care and outcomes. Department of clinical sciences, neurology, Lund University
 • Willems, M., de Boer-Fleischer, T., Scheepers, V., van de Port, I., Visser-Meily, A. (2012). Aandacht voor chronische fase na CVA. Kenniscentrum revalidatiegeneeskunde Utrecht

Petra de Lobel

Staffunctionaris kwaliteit & patiëntveiligheid (Ikazia ziekenhuis Rotterdam)

Patiëntgerichte Zorg: het belang van Patiënttevredenheid op de Patiëntreis

Het meten van patiënttevredenheid helpt bij het identificeren van sterke punten en verbeterpunten in de zorgverlening. Verbeterpunten helpen de zorg nog beter te maken. Positieve patiëntervaringen geven energie voor de zorgmedewerkers, loyaliteit van patiënten en versterken de reputatie van het ziekenhuis. In deze workshop kijken we naar het belang het PTO (patiënt tevredenheids onderzoek), de uitdaging om de juiste vragen te stellen en de diverse methodes die gehanteerd kunnen worden. Het PTO geeft input voor de PDCA-verbetercyclus, maar is er voldoende zicht op het verbeterpotentieel? Het meten van patiënttevredenheid heeft weinig waarde als er geen actie op wordt ondernomen of wanneer er antwoorden komen die al bekend zijn. In deze workshop wil ik handvatten aanreiken voor een zinvolle en effectieve meting van de patiënttevredenheid. Ik werk 41 jaar in de Zorg, eerst als zorgmedewerker in de 1e lijn. Daarna in het Ikazia ziekenhuis op verschillende behandelkamers en functieruimtes. Na een kwaliteitsopleiding ben ik de afgelopen 15 jaar werkzaam voor de afdeling Kwaliteit & Patiëntveiligheid. Naast de PTO’s heb ik het interne auditsysteem, veiligheidsrondes en de Qualicor accreditatie in mijn pakket.

 • Nivel: ontwikkelingen in meten en gebruiken patientervaringen: van de huidige stand van zaken naar lessen voor de toekomst
 • Nivel: Het meten van patiëntervaringen in de medisch specialistische zorg: tijd voor een heroriëntatie? De Transparantiemonitor 2021/2022
 • PREM Zakboekje Linnean WG PREM
 • Qualicor Europe: normsenset Excellente zorgverlening

Aafke de Vrij

Projectleider Innovatie en Ontwikkeling (Zorgwaard)

Beeldzorg met de Compaan

Ik ben projectleider Innovatie en Ontwikkeling bij Zorgwaard en heb hier vorig jaar het centrale beeldzorgteam op mogen zetten. Nederland stevent af op een zorgkloof, dit heeft te maken met de toenemende vergrijzing en te weinig zorgpersoneel om aan de zorgvraag te kunnen blijven voldoen. Digitale zorg of ook wel zorg op afstand genoemd, is één van de oplossingen om deze aankomende zorgkloof te kunnen overbruggen. Het verlenen van beeldzorg roept vaak een bepaalt gevoel op bij zowel zorgvragers als zorgverleners. Is het niet onpersoonlijk? Krijg ik nog wel de hulp die ik nodig heb? Ik wil u meenemen in deze digitale wereld en laten zien dat beeldzorg ook als persoonlijk en warm wordt ervaren en wat het kan betekenen voor mensen die een CVA hebben doorgemaakt.

MA Minjou Lemette en Jose Ermers

(Resp.) Docent ergotherapie en onderzoeker aan kenniscentrum zorginnovatie en regisseur zorgtechnologie voor thema Zorgtech010 (Hogeschool Rotterdam)

Hoe leiden we jong professionals/studenten op voor de zorg van de toekomst?

De verwachting is dat zorgtechnologie een belangrijke rol gaat innemen in preventie, diagnostiek, behandeling en zelfmanagement, waardoor zorgprofessionals over een aantal generalistische bekwaamheden moeten beschikken. Hier gaat het over netwerkbekwaamheden, technologische bekwaamheden en maatschappelijke en context bekwaamheden. Zorgprofessionals werken dan interprofessioneel samen in teams die multidisciplinair zijn samengesteld.

Minjou en José werken samen binnen de Hogeschool Rotterdam voor het kenniscentrum zorginnovatie en het thema Zorgtech010. José Ermers is regisseur zorgtechnologie voor thema Zorgtech010 bij de hogeschool Rotterdam. Zorgtech010 is een samenwerking tussen Kenniscentrum zorginnovatie en de opleidingen rondom zorg, welzijn, techniek, informatietechnologie en business(innovation). Op deze manier wordt transprofessioneel samengewerkt aan maatschappelijke opgaves. Binnen deze setting is José de verbinder tussen onderzoek, onderwijs en het brede werkveld. Minjou Lemette is als kerndocent verbonden aan de opleiding ergotherapie Rotterdam en heeft als focus zorgtechnologie. Als onderzoeker werkt zij samen met de Hogeschool van Amsterdam , Nijmegen en Zuyd aan een landelijk project OTHER. Binnen dit project wordt onderzocht welke zorgtechnologie behulpzaam kan zijn bij mensen met NAH en CVA. Ons doel is om een inkijkje te geven in de aanpak hoe wij binnen de hogeschool Rotterdam kennis genereren over zorgtechnologie waarbij we de domeinen zorg en techniek met elkaar verbinden. Ons doel is om een inkijkje te geven in de aanpak hoe wij binnen de hogeschool Rotterdam kennis genereren over zorgtechnologie waarbij we de domeinen zorg en techniek met elkaar verbinden.

 • Satink, T. Zelfmanagement in de revalidatie van CVA. Uitdagingen voor CVA-getroffenen, partners en professionals (2016). promotieonderzoek.
 • Lemette, M. en N. Knibbe. Scouters testival: experimenteren en testen van zorgtechnologie.(2019)
 • Pol, M. C. (2019). Sensor monitoring to measure and support activities of daily living for independently living older persons. Coaching en sensoren succesvol voor behandeling thuis - GRZPLUS

Lydia La en Anne Knoop-Labee

(Resp.) CVA-nazorg verpleegkundige en ergotherapeut (Rijndam)

Animatievideo – verwachtingsmanagement in de revalidatie

In de revalidatie komt het regelmatig voor dat patiënten binnen komen met irreële verwachtingen, waar wij als revalidatie-instelling niet aan kunnen voldoen. Dit leidt tot onvrede bij de patiënt en hun naasten, maar regelmatig ook tot een langere opnameduur. Met duidelijke verwachtingen vooraf over wie waar verantwoordelijk voor is, kunnen wij samen met de patiënt en hun naasten, doelgericht toewerken naar het beste resultaat en waar mogelijk een terugkeer naar huis. De komende tijd ontwikkelen wij gezamenlijk met het Erasmus MC, Laurens en Transmitt een animatievideo. Met deze animatievideo waarborgen wij een eenduidige wijze van informatieoverdracht, die niet afhankelijk is van de persoon die de patiënt treft. Daarnaast geven wij het ziekenhuis een ondersteunend middel in handen voor goede voorlichting.

Suzan van Kleef

Student Health Care Management (Erasmus Universiteit Rotterdam)

Relatie tussen de DBC en de Wlz-indicatie ZZP9b in de praktijk

Wanneer iemand een beroerte (CVA) krijgt doorloopt iedere patiënt een eigen revalidatietraject. De financiering voor de CVA- (na)zorg is geregeld door de Zorgverzekeringswet (in de vorm van een DBC), Wet langdurige zorg (in de vorm van Wlz- indicaties) & Wet maatschappelijke ondersteuning (in de vorm van praktische ondersteuning). Echter worden op dit moment de financieringsstromen suboptimaal ingezet en komt dit de efficiëntie van de zorg niet ten goede. Er is met zorgprofessionals het gesprek aangegaan en daarnaast is kwantitatieve data geanalyseerd. Hieruit is duidelijk geworden waar de huidige problemen bestaan en is gekeken waar de oplossingen liggen voor de toekomst. Mijn naam is Suzan van Kleef en als studenten Gezondheidswetenschappen/Health Care Management heb ik mij over een periode van vijf maanden bezig gehouden met dit onderwerp binnen de Rotterdam Stroke Service. Het doel van het onderzoek was om met een aanbeveling te komen om de betaalbaarheid en de duurzaamheid van de zorg te waarborgen.

Hasna el Garmouhi

Student Health Economics (Erasmus Universiteit Rotterdam)

Optimalisatie van het CVA-nazorg proces met focus op poli/CVA verpleegkundigen

Mijn naam is Hasna el Garmouhi, en ik ben momenteel een studente aan de Erasmus Universiteit, waar ik de opleiding Health Economics volg. Als onderdeel van mijn bachelorafstudeeronderzoek kreeg ik de gelegenheid om een studie uit te voeren voor het RSS (Rotterdam stroke service). De focus van mijn onderzoek lag op de nazorg voor CVA-patiënten, met speciale aandacht voor de zorg verleend door CVA-nazorgverpleegkundigen, ook wel bekend als thuisverpleegkundigen met expertise in de behandeling van CVA-patiënten. Daarnaast keek ik naar de rol van de polikliniekverpleegkundigen, die verantwoordelijk zijn voor de zorg in het ziekenhuis voor CVA-patiënten. Het doel van mijn onderzoek was om de lacunes en overeenkomsten in de zorgprocessen te identificeren en waar mogelijk te optimaliseren, met het oog op zowel de patiënten als de verpleegkundigen.

 • Wang, C., Lin, S., Wang, Q., Xie, S., Tu, Q., Zhang, H., Peng, M., Zhou, J. S., & Redfern, J. (2022). The experience of stroke survivors and caregivers during hospital-to-home transitional care: A qualitative longitudinal study. International Journal of Nursing Studies, 130, 104213. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2022.104213
 • Beunder, C., Dekker, J., Brasser, J. A., & Depla, M. F. I. A. (2015). Thuis na een CVA: ‘Dan begint het pas’. Een kwalitatief onderzoek naar de behoefte aan nazorg van CVA-patiënten na terugkeer naar huis. Tijdschrift Voor Gerontologie En Geriatrie, 46(4), 196–203. https://doi.org/10.1007/s12439-015-0139-z
 • Zorgwijzer. (2022, 12 augustus). Dbc (zorgproduct): betekenis en uitleg systematiek. https://www.zorgwijzer.nl/faq/dbc
DIT SYMPOSIUM WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

SVG Image
 

Contact

Dr. Bianca Buijck
Managing Director
Rotterdam Stroke Service
P/A Nieuwe Binnenweg 33, 3014 GB Rotterdam
 

Copyright 2024 Rotterdam Stroke Service