Sprekersinformatie

Sprekersinformatie

Persoonlijke beschermingsmiddelen, op of top?

SprekersMarina van As

Mw. Marina van As - deskundige infectiepreventie, Franciscus Gasthuis & Vlietland.

Informatie

Marina van As is deskundige infectiepreventie en tevens teammanager van de afdeling Infectiepreventie in het Franciscus Gasthuis & Vlietland. Vanaf begin maart 2020 is het team Infectiepreventie intensief betrokken geweest bij het opstellen van het COVID-19 beleid en de implementatie van maatregelen. De persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals schorten en mondneusmaskers, waren hierbij voortdurend een onderwerp van aandacht. Het streven is dat bescherming op en top moet zijn, tot in de puntjes geregeld! Maar was het dat wel? Was er voldoende voor iedereen? En hoe zat het met de kwaliteit?

Bronnen
 • Leidraad Persoonlijke bescherming in de (poli)klinische setting vanwege SARS-CoV-2
 • Leidraad Medische procedures die een infectieuze aerosol genereren (IAGP) met SARS-CoV-2

Vaccinatie in het oude en nieuwe normaal.

Sprekers

Dr. Sjaak de Gouw - directeur Publieke Gezondheid Hollands Midden.

Informatie

Sjaak de Gouw (63) is arts en sinds 2002 directeur Publieke Gezondheid GGD Hollands Midden. Vanaf 2003 is hij landelijk portefeuillehouder infectieziektebestrijding en vaccinaties namens alle GGD’en. Hij is voorzitter van de ZonMW-commissies die zich bezig houden met infectieziektebestrijding en vaccinaties en voorzitter van de Nationale Programmacommissie Griepvaccinatie. Tijdens zijn inleiding gaat hij in op de ontwikkeling van vaccinaties en het vaccinatiebeleid, de criteria voor toelating van vaccinaties, relevantie van vaccinaties voor stroke-patiënten en kwetsbare groepen, vaccinatiebeleid voor personeel van zorginstellingen en de stand van zaken met betrekking tot vaccins voor Covid-19.

Bronnen
 • Ervaringen met bijwerkingen van de eenmalige Meningokokken C-vaccinatiecampagne in 2002. RIVM rapport 240082001/2004.
 • NHG/SNPG-Praktijkhandleiding Griepvaccinatie 2019, NHG, september 2019.
 • WHO rapport kandidaat vaccins.

Psychosociale ondersteuning voor medewerkers in coronatijd: Wat hebben we geleerd?

Sprekers

Chantal LuijkxChantal Luijkx (MSc) - GZ-Psycholoog / Neuropsycholoog Rijndam Revalidatie.

Informatie

Chantal Luijkx is werkzaam als GZ-Psycholoog / Neuropsycholoog binnen de klinische neurorevalidatie bij Rijndam Revalidatie te Rotterdam. Naast het verrichten van neuropsychologisch onderzoek, behandelt en begeleidt zij NAH-patiënten met cognitieve, emotionele en gedragsproblemen en patiënten met neurologische aandoeningen om eigen regie en zelfmanagement zoveel mogelijk te kunnen waarborgen ter voorbereiding op het ontslag naar huis of verhuizing naar een passende woonvorm. Naast onderzoek, behandeling en begeleiding is zij reeds 3 jaar vakgroepvoorzitter van de Rijndambrede vakgroep Psychologie (34 leden). Zij participeert tevens in de Neuro-Ontwikkelgroep van Rijndam waarbij ze graag een actieve bijdrage levert aan beleidsvorming en zorginnovatie. Met de uitbraak van de coronapandemie kwam het werken als GZ-Psycholoog in een zorginstelling in een ander daglicht te staan. Naast de reguliere patiëntenzorg stelden we onze vakgroep 24/7 beschikbaar voor psychosociale ondersteuning voor onze eigen medewerkers. De coronacrisis bleek al snel een zich geleidelijk voltrekkende dramatische gebeurtenis met een zelfde psychologische impact als een ramp zoals een vliegtuigcrash of een terroristische aanslag. Het meemaken van bedreigende en heftig ingrijpende gebeurtenissen leidt tot angst, ontzetting en chaos. Blootstelling aan ingewikkelde dilemma’s gaat gepaard met allerlei stressreacties. Hoe kijken we terug op de mentale impact van de coronacrisis en wat hebben we geleerd als het gaat om psychosociale ondersteuning?

Bronnen
 • Kang, L., Ma, S., Chen, M., Yang, Y., Li, R., Yao, L., Bai., H., Cai, Z., Xiang Yang, B., Hu, S., Zhang, K., Wang, G., Ma, C., & Liu, Z. (2020) Impact on mental health and perceptions of psychological care among medical and nursing staff in Wuhan during the 2019 novel coronavirus disease outbreak: A cross-sectional study. Brain Behavior and Immunity, (87), 11-17.
 • El-Hage, W., Hingray, C., Lemogne, C., Yrondi, A., Brunault, P., Bienvenu, T., Etain, B., Paquet, C., Gohier, B., Bennabi, D., Birmes, P., Sauvaget, A., Fakra, E., Prieto, N., Bulteau, S., Vidailhet, P., Camus, V., Leboyer, M., O-Krebs, & M., Aouizerate, B. (2020). Health professionals facing the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic: What are the mental health risks? L’Encéphale, 46(3S), S73-S80.
 • Blake, H., Bermingham, F., Johnson, G., & Tabner, A. Mitigating the psychological impact of COVID-19 on healthcare workers: a digital learning package. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(9), 2997.

2020 Internationaal jaar van de verpleegkundige

Sprekers

Mevr. Dr. Bianca Buijck - managing director Rotterdam Stroke Service .

Informatie

De missie van de Rotterdam Stroke Service is het realiseren van de best mogelijke kwaliteit van leven voor iedere CVA- patiënt binnen de regio Rotterdam, uitgaande van actuele inzichten in de zorg voor CVA-patiënten. Het uitgangspunt hierbij is het verlenen van de juiste zorg, op het juiste moment, door de juiste hulpverlener, op de juiste plaats. Een samenhangend zorgtraject is hiervoor noodzakelijk; een traject dat is ingericht op basis van de zorgbehoefte van de patiënt. Hierin zijn verzorgenden en verpleegkundigen onmisbaar. Tweehonderd jaar geleden werd Florence Nightingale geboren en mede daardoor is het jaar 2020 internationaal het jaar van de verpleegkundige. Op 2 januari 2020 kopte het vaktijdschrift nursing “Verpleegkundige, laat in 2020 nog meer van je horen’. Dat dit een bijzonder jaar is gebleken is voor iedereen duidelijk. Maar dat de verzorgenden en verpleegkundigen in dit jaar zo naar de voorgrond zouden treden, hadden we nooit voorzien. In deze presentatie blikt Bianca Buijck terug op wat er in de 2020 in de Rotterdam Stroke Service is gerealiseerd en welke rol verzorgenden en verpleegkundigen daarbij hadden.

Bronnen

Ethische vraagstukken tijdens corona crisis, in ziekenhuis en verpleeghuis.

Sprekers

Visser-MolDrs. C. Visser-Mol - specialist ouderengeneeskunde, Aafje thuiszorg/huizen/zorghotels en SCEN-arts.

 

 

 

 

 

 

 

Rozemarijn van BruchemDrs. Rozemarijn van Bruchem-Visser - internist ouderengeneeskunde Erasmus Medical Center, voorzitter Commissie Medisch Ethische vraagstukken, voorzitter Team Ethische Kwesties COVID-19.

Informatie

Tijdens de COVID-19 crisis was Cornella Visser-Mol, specialist ouderengeneeskunde, werkzaam bij Aafje betrokken bij de beheersing van de COVID-19 uitbraak. Hoe om te gaan met zieke bewoners. Hoe beslis je samen met de bewoner en/of diens familie wie wel, en wie niet naar het ziekenhuis gaat. Hoe om te gaan met het bezoekverbod? Hoe blijf je op de hoogte van de meest actuele informatie? Hoe zorg je als medewerkers voor elkaar? Tegelijk was Rozemarijn van Bruchem-Visser, internist ouderengeneeskunde, aan het werk in het Erasmus MC. Aan bed, als supervisor van een COVID-19 afdeling, maar ook beleidsmatig als voorzitter van het Team Ethische Kwesties COVID-19. Samen zullen zij u vertellen over de moeilijke keuzes die gemaakt zijn, en met u bedenken of zaken in de toekomst wellicht anders kunnen.

Bronnen
 • Marcel Verweij, Suzanne van de Vathorst, Maartje Schermer, Dick Willems, Martine de Vries (2020). Ethical Advice for an Intensive Care Triage Protocol in the COVID-19 Pandemic: Lessons Learned from The Netherlands. PUBLIC HEALTH ETHICS 2020 1–9.
 • Federatie medisch specialisten (2020). Leidraad: Triage thuisbehandeling versus verwijzen naar het ziekenhuis bij oudere patiënt met (verdenking op) COVID-19.
 • Federatie medisch specialisten (2020). DRAAIBOEK PANDEMIE DEEL1 Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC).
 • Federatie medisch specialisten en Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (2020)Draaiboek Triage op basis van niet-medische overwegingen voor IC-opname ten tijde van fase 3 in de COVID-19 pandemie Criteria voor fase 3 stap C aansluitend op het NVIC Draaiboek Pandemie.

Beschikbare workshops

De invloed van de Coronacrisis op ons werk en leven.

Sprekers

Ellen BroereEllen Broere - CVA nazorg thuis verpleegkundige & Careyn Voorne Putten Rozenburg.

Informatie

Ellen vertelt hoe de Coronacrisis haar manier van werken en het contact met haar cliënten heeft beïnvloedt.


De Breinlijn in de Rotterdam Stroke Service.

Sprekers

Anne Knoop-Labee - Ergotherapeut Rijndam; MSc Neurorevalidatie en Innovatie; Knowledgebroker CVA kennisnetwerk.

Lydia La - CVA nazorgverpleegkundige Rijndam; Knowledgebroker CVA kennisnetwerk.

Informatie

Namens de Rotterdam Stroke Service, Hersenletselcentrum Rotterdam Rijnmond en Rijndam Revalidatie zetten wij ons in voor de regionale implementatie van Breinlijn. Breinlijn is een gratis digitaal loket waar patiënten, naasten en professionals terecht kunnen met alle vragen over hersenletsel. Breinlijn is laagdrempelig en eenvoudig vindbaar. Daarnaast kan de vraagsteller op basis van zijn of haar postcode automatisch worden doorverwezen naar de deskundigen uit de eigen regio. Op deze manier kan de vraagsteller beter worden doorverwezen naar passende zorg en ondersteuning in de regio. Door succesvolle resultaten in West-Brabant wordt Breinlijn momenteel landelijk uitgerold met als doel om in 2021 een landelijke dekking te hebben. Dit betekent één landelijke toegangspoort voor vragen over hersenletsel, die alle regionale telefoonnummers, websites en contactformulieren vervangen. Tijdens onze presentatie vertellen wij hier graag meer over.

Bronnen

https://www.breinlijn.nl/

https://www.zorginnovatie.nl/over-zorginnovatie>


Voeding en slikproblemen tijdens en na herstel van COVID-19.

Sprekers

Miranda Bergwerf - Diëtist.

Robin 't Hart (MSc) - Logopedist.

Informatie

Namens de Zonnehuisgroep Vlaardingen vertellen Robin en Miranda u over de werkzaamheden en ervaringen op de COVID afdeling.

Robin 't HartMijn naam is Robin 't Hart en ik ben 27 jaar oud. Ik ben logopedist en heb een korte periode op de COVID-afdeling gewerkt. Op de COVID-afdeling heb ik me voornamelijk bezig gehouden met slikproblemen en begeleiding van de fysiotherapeut (ademhalingsoefeningen etc.).

 

 

 

 

Miranda BergwerfMijn naam is Miranda Bergwerf en werkzaam als diëtist. Bij het opzetten van de COVID-19 afdeling zijn mijn collega en ik bezig geweest met het opstellen van het voedingsbeleid. Tevens hebben wij patiënten begeleid tijdens en na herstel van COVID-19.

Bronnen

Diëtetiek behandeling bij (Post) COVID-19 patiënten in een revalidatiecentrum (11-05-2020)

NESPEN en NDIC: Voedingsadviezen voor patiënten met COVID-19 (26-03-2020)>

OLVG: Slikproblemen door COVID-19 (23-04-2020)>

NVLF: Factsheet (versie 1.3, 03-04-2020)>