Cursus 'stroke care verpleegkundigen'

Stroke care verpleegkundigen

Cursus stroke care verpleegkundigen (in de ACUTE fase)

Deze cursus is uitsluitend bedoeld voor BIG geregistreerde verpleegkundigen (niveau 4-6) die werkzaam zijn op een afdeling neurologie of een stroke-unit in een ziekenhuis. De deelnemer heeft een minimaal dienstverband van 24 uur en werkt in wisselende diensten.

Doel

Deskundigheidsbevordering van verpleegkundigen niveau 4-6 zodat zij de verpleging van een CVA-patiënt zelfstandig kunnen uitvoeren, plannen, organiseren en evalueren. Daarnaast draagt de cursus ertoe bij dat alle verpleegkundigen werkzaam binnen de RSS vanuit een zelfde competentieniveau werken.

Docenten

De cursus vindt plaats bij het Erasmus medisch Centrum, in Rotterdam. De lessen worden gegeven door o.a. artsen, verpleegkundigen en overige disciplines vanuit de verschillende instellingen die aangesloten zijn bij de RSS.

Startmomenten

Bij voldoende deelname start er in januari en in oktober een nieuwe groep met deelnemers. verpleegkundigen niveau 4-6 in de acute fase. Het gaat hier om een na-scholing in de vorm van blended learning. De cursus bestaat uit contacturen en zelfstudie thuis via een website. De cursus vindt plaats op 7 avonden (18.00-22.00 uur).

Programma en studiebelasting Totale studiebelasting

Lesblok 1 Evidence Based Practice

Lesblok 2 Introductie / anatomie en fysiologie van de hersenen

Lesblok 3 Herseninfarct en de Stroke Care Unit

Lesblok 4 Overige CVA’s: hersenbloeding, SAB, sinustrombose en vasculaire malformaties

Lesblok 5 Lesblok 5 Chronische fase na CVA en ketenzorg

Lesblok 6 Multidisciplinaire zorg in de revalidatiefase

Lesblok 7 Eindproject verbeteractie

Toelatingscriteria

  • Diploma MBO of HBO verpleegkundige.
  • Tijdens cursus werkzaam met CVA patiënten opeen stroke care unit.
  • In wisselende diensten en betrokken bij multidisciplinaire samenwerking.
  • Bij voorkeur minimaal 6 maanden werkervaring met CVA patiënten.

Afronding

Voor het verkrijgen van een RSS-Certificaat “cursusstroke care verpleegkundige”, moet worden voldaan aan de volgende criteria:

  • Voldoende beoordeling theoretische toetsen.
  • Voldoende beoordeling van de eindopdracht.
  • Aanwezigheidsverplichting van minimaal 90% (=maximaal 4 uur verzuim met geldige reden).

De eindopdracht betreft een EBP groepsopdracht over een onderwerp naar keuze, wat te maken heeft met CVA en toepasbaar is in de praktijk. Tijdens de eindopdracht wordt de opgedane kennis geïntegreerd en nieuwe kennis van buiten de instelling gezocht. Dit wordt toegepast op een specifieke onderzoeksvraag, welke relevant is voor de praktijk. Hiervan wordt een verslag geschreven en de bevindingen worden aan de groep gepresenteerd. De begeleiding van de deelnemer bij het schrijven van de eindopdracht wordt vanuit de instelling waar de deelnemer werkzaam is gerealiseerd en tijdens de lessen wordt onder begeleiding gewerkt aan de eindopdracht. De deelnemer en leidinggevende zijn verantwoordelijk voor het regelen van deze begeleiding.

Aanmelden

Aanmelden kan door te mailen naar bianca.buijck@rotterdamstrokeservice.nl. U ontvangt na aanmelding een bevestigingsmail en/of een factuur. Na betaling ontvangt u uw bewijs van inschrijving.

Beschikbare plaatsen

De kosten voor de cursus bedragen 650 euro per deelnemer, inclusief lesmateriaal, koffie/thee. De bij de RSS aangesloten instellingen betalen 350 euro per deelnemer. De cursus is geaccrediteerd in het kwaliteitsregister V&V. Er zijn maximaal 18 plaatsen beschikbaar. Inschrijving vindt plaats op basis van volgorde van binnenkomst en de definitieve betaling. Inschrijvingen van RSS deelnemers hebben voorrang op externe deelnemers. Zes weken voor aanvang van de cursus wordt de cursus opengesteld voor externe deelnemers.

Informatie

Neem voor meer informatie contact op met:

bianca.buijck@rotterdamstrokeservice.nl