Cursus CVA revalidatie

RSS cursus CVA Revalidatie verpleegkundige/verzorgende start september 2023

In september 2023 start er weer een nieuwe groep met deelnemers van de RSS cursus voor CVA revalidatie verpleegkundige/verzorgende. Het gaat hier om een cursus in de vorm van blended learning. De cursus wordt gegeven in het Laurens Antonius Binnenweg en bestaat uit contacturen en zelfstudie thuis via een online leersysteem. De scholing zal plaatsvinden op 7 middagen, van 12:00-17:00. De scholingsdata zijn vastgesteld op:

 • Maandag 25 september 2023
 • Dinsdag 26 september 2023
 • Maandag 25 september 2023
 • Dinsdag 26 september 2023
 • Maandag 23 oktober 2023
 • Dinsdag 24 oktober 2023
 • Maandag 20 november 2023
 • Dinsdag 9 januari 2024
 • Donderdag 8 februari 2024

Aanmelden kan bij Henny Verschuren h.verschuren@laurens.nl. U ontvangt na aanmelding een bevestigingsmail en een factuur. Na betaling ontvangt u uw bewijs van inschrijving.

Inhoud
Klik hier voor een pdf.

Dag 1
Introductie met lunch
Inleiding en inventarisatie EBP eindopdracht
Herstel na CVA
CVA medische aspecten
Evidence Based Practice

Dag 2
Les en training EBP eindopdracht
CVA Nazorg
Leiderschap
Uitdagend revalidatie klimaat
Hoe presenteer je?

Dag 3
Observatie: wat, hoe en waarom
Vaardigheden 1 en 2
Rondleiding Rijndam

Dag 4
ADL theorie + praktijk
Revaliderend verzorgen MDT
Toiletproblematiek
Cognitie – Emotie – Gedrag
Les en training EBP eindopdracht

Dag 5
Acute fase en nazorg - Seksualiteit na een beroerte
Schouder-hand problematiek
Ervaringen patiënt & mantelzorg - interview
Rondleiding Ikazia

Dag 6
Ketenzorg
Communicatie- en slikstoornissen
Voeding na CVA
Les en training EBP eindopdracht

Dag 7
Lunch, presentatie en feestelijke afsluiting met diplomauitreiking

Beschikbare plaatsen
Aanmelden voor 15 augustus 2023. De kosten voor de cursus bedragen 899,- euro per deelnemer, inclusief lesmateriaal, koffie/thee. De bij de RSS aangesloten instellingen krijgen korting en betalen 449,- euro per deelnemer. De cursus is geaccrediteerd in het kwaliteitsregister V&V. Er zijn maximaal 18 plaatsen beschikbaar. Inschrijving vindt plaats op basis van volgorde van binnenkomst en de definitieve betaling. De cursus is uitsluitend bedoeld voor verzorgenden en verpleegkundigen die minimaal 20 uur op een CVA revalidatieafdeling werken. Voor meer informatie neem contact op met bianca.buijck@rotterdamstrokeservice.nl

Cursus CVA revalidatie voor verzorgenden en verpleegkundigen (niveau 3-4-5-6)

Inleiding

In belangrijke en toenemende mate wordt van verzorgenden en verpleegkundigen die werkzaam zijn op een stroke unit in de geriatrische revalidatie of medisch specialistische revalidatie, deskundigheid gevraagd die verder gaat dan de algemene neurologische kennis en ervaring die tijdens de opleiding is aangeboden. Een integrale kennis van alle aspecten van de behandeling, verzorging en begeleiding van patiënten met een CVA ofwel beroerte komt deze patiëntengroep ten goede. Verzorgenden en verpleegkundigen hebben een belangrijke taak bij de revalidatie, voorlichting, preventie, verzorging en begeleiding van patiënten (en diens naasten) met een CVA. Vanuit de Rotterdam Stroke Service (RSS) is een cursus ontwikkeld voor verzorgenden en verpleegkundigen in de revalidatie die zorg dragen voor de CVA patiënten.

Startmomenten

Bij voldoende aanmeldingen start er in februari en in september een nieuwe groep met deelnemers, verzorgenden en verpleegkundigen niveau 4-6 in de revalidatie. Het gaat hier om een na-scholing in de vorm van blended learning. De cursus bestaat uit contacturen en zelfstudie thuis via een website. De cursus wordt georganiseerd op 7 middagen (12.00-17.00 uur).

Doel

Deskundigheidsbevordering van verzorgenden en verpleegkundigen niveau 3-6 zodat zij de verzorging en revalidatie van een CVA-patiënt zelfstandig kunnen uitvoeren, plannen, organiseren en evalueren. Daarnaast draagt de cursus ertoe bij dat alle verzorgenden en verpleegkundigen werkzaam binnen de RSS vanuit een zelfde competentieniveau werken.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor verzorgenden niveau 3 (VIG en VAG) en verpleegkundigen niveau 4-6 die werkzaam zijn op een revalidatieafdeling (GRZ/MSR), specifiek gericht op de zorg voor een CVA-patiënt. De deelnemers draaien wisselende diensten en zijn betrokken bij de multidisciplinaire samenwerking.

Programma

De cursus is opgebouwd uit theorie- en praktijkmodules welke gegeven worden op 7 middagen. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

 • CVA; symptomen en behandelmogelijkheden
 • Normale motoriek
 • Neuroherstelmechanismen / -theorieën
 • Neurorevalidatie
 • Multidisciplinaire zorg en behandeling
 • Revaliderend verzorgen
 • CVA-zorg in de keten
 • Cognitie, emotie en gedrag
 • Communicatie (problemen) na CVA
 • Slikproblematiek
 • Blaas-/darmproblematiek
 • Schouder-/handproblematiek
 • Ervaringen vanuit het patiëntenperspectief
 • Preventie en voorlichting
 • Bedverplaatsingen
 • Transfers
 • Zitten en liggen
 • ADL
 • Voeding na CVA
 • Leiderschap
 • Evidence Based Practice (EBP)

Afronding

Voor het verkrijgen van een RSS-Certificaat “cursus CVA revalidatie verzorgende & verpleegkundige”, moet worden voldaan aan de volgende criteria:

 • Voldoende beoordeling theoretische toetsen
 • Voldoende beoordeling van de eindopdracht
 • Aanwezigheidsverplichting van minimaal 90% (= maximaal 4 uur verzuim met geldige reden)

De eindopdracht betreft een EBP groepsopdracht over een onderwerp naar keuze, wat te maken heeft met CVA en toepasbaar is in de praktijk. De studenten formuleren een specifieke onderzoeksvraag, welke relevant is voor de praktijk. Tijdens de eindopdracht wordt de opgedane kennis geïntegreerd en nieuwe kennis van buiten de instelling gezocht. Hiervan wordt een verslag geschreven en de bevindingen worden aan de groep gepresenteerd.

De begeleiding van de deelnemer bij het schrijven van de eindopdracht wordt vanuit de instelling waar de deelnemer werkzaam is gerealiseerd en tijdens de lessen wordt onder begeleiding gewerkt aan de eindopdracht. De deelnemer en leidinggevende zijn verantwoordelijk voor het regelen van deze begeleiding.

Studiebelasting

De studiebelasting voor de lessen bedraagt 42 uur. De tijd die de deelnemers gebruiken om thuis de modules voor te bereiden en opdrachten te maken is hierin niet meegerekend. De studiebelasting per deelnemer voor het maken van de eindopdracht bedraagt ongeveer 16 à 20 uur.

Docenten

De cursus vindt plaats bij Laurens, in Rotterdam. De lessen worden gegeven door o.a. artsen, verpleegkundigen en andere professionals vanuit de verschillende instellingen die aangesloten zijn bij de RSS.

Deelnemers

Het maximale aantal deelnemers voor de scholing is 17.

Toelatingscriteria

 • Diploma minimaal verzorgende niveau 3 (VIG of VAG).
 • Tijdens cursus werkzaam op een revalidatieafdeling met CVA patiënten. Is in wisselende diensten betrokken bij multidisciplinaire samenwerking.
 • Bij voorkeur minimaal 6 maanden werkervaring met CVA patiënten.

Aanmelden

Aanmelden kan via bianca.buijck@rotterdamstrokeservice.nl. U ontvangt na aanmelding een bevestigingsmail en/of een factuur. Na betaling ontvangt u uw bewijs van inschrijving.

Kosten

De kosten voor de cursus bedragen 899 euro per deelnemer, inclusief lesmateriaal, koffie/thee. De bij de RSS aangesloten instellingen betalen 449 euro per deelnemer.

Beschikbare plaatsen

De cursus is geaccrediteerd in het kwaliteitsregister V&V. Er zijn maximaal 17 plaatsen beschikbaar. Inschrijving vindt plaats op basis van volgorde van binnenkomst en ontvangt cursusgeld. Inschrijvingen van RSS deelnemers hebben voorrang op externe deelnemers. Zes weken voor aanvang van de cursus wordt de cursus opengesteld voor externe deelnemers.

Informatie

Neem voor informatie contact op met dr. Bianca Buijck via bianca.buijck@rotterdamstrokeservice.nl.