Contact

Dr. Bianca Buijck
Managing Director

Rotterdam Stroke Service 

P/A Nieuwe Binnenweg 33, 3014 GB Rotterdam
E bianca.buijck@rotterdamstrokeservice.nl | Bianca Buijck | LinkedIn | 

 

Wat is een beroerte of CVA?

Als de bloedvoorziening naar de hersenen plotseling ergens onderbroken wordt, spreken we van een beroerte. Een beroerte wordt ook wel 'stroke' of CVA genoemd. CVA staat voor Cerebro Vasculair Accident: een ongeluk in de bloedvaten van de hersenen. Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 41.000 mensen getroffen door een beroerte. Het kan hierbij gaan om een hersenbloeding of een infarct.

Wat zijn de gevolgen van een beroerte?
De gevolgen van een beroerte kunnen aanzienlijk zijn. Naast overlijden vormen lichamelijke beperkingen de meest bekende gevolgen van een beroerte.
Een beroerte kan grote gevolgen hebben voor het functioneren van de hersenen. De gevolgen van een hersenbloeding en van een herseninfarct zijn hetzelfde: een deel van de hersenen krijgt geen zuurstof meer, waardoor dat deel van de hersenen niet meer werkt en afsterft. De gevolgen hiervan kunnen lichamelijk, psychisch en/of sociaal zijn. Naast verlammingen aan één zijde kunnen onder andere optreden

  • spraak- of taalstoornissen
  • uitval van het gezichtsveld aan één kant
  • gevoelsstoornissen aan één kant
  • onhandigheid (coordinatiestoornissen) één kant
  • stoornissen in denken, emoties en gedrag
De aard en ernst van de gevolgen zijn afhankelijk van het deel van de hersenen dat beschadigd is. Een beroerte heeft vaak een verlamming van één lichaamszijde tot gevolg. Bij een beroerte in de rechterhersenhelft, is men links verlamd en omgekeerd. Zo zit het spraakcentrum in de linker hersenhelft. Een beroerte aan de linkerzijde geeft zo veelal stoornissen in het gebruik van taal - zowel het spreken als begrijpen - afhankelijk van de hoeveelheid weefsel dat beschadigd is. Naarmate er meer hersenweefsel beschadigd is, zijn de gevolgen ernstiger.

Waarom is spoed noodzakelijk bij een beroerte?

Om de schade aan het hersenweefsel bij een herseninfarct te beperken moet de afsluiting snel worden opgeheven. Dit kan door zo vlug mogelijk met de trombolyse te beginnen. Dit is een medicijn dat toegediend wordt om het bloedstolstel op te lossen. Hoe eerder daarmee gestart wordt, hoe beter het hertel van de patiënt zal zijn.
Trombolyse na een herseninfarct moet in ieder geval starten binnen drie uur na het ontstaan van de eerste uitvalsverschijnselen, maar er geldt hoe eerder hoe beter.
Wanneer de uitvalsverschijnselen langer duren dan drie uur, neemt de kans op herstel door trombolyse snel af. De risico's van de behandeling (vooral bloedingen) wegen dan niet meer op tegen de voordelen (goed herstel).De trombolyse wordt bijna altijd uitgevoerd op de stroke unit, een speciale afdeling in het ziekenhuis voor patiënten met een beroerte.

Het is dus belangrijk om bij een beroerte direct het alarmnummer 112 te bellen!

Deze tekst is afkomstig van de hartstichting. Voor meer informatie over een beroerte zie www.hartstichting.nl
Aanmelden nieuwsbrief