Contact

Dr. Bianca Buijck
Managing Director

Rotterdam Stroke Service 

P/A Nieuwe Binnenweg 33, 3014 GB Rotterdam
E bianca.buijck@rotterdamstrokeservice.nl | Bianca Buijck | LinkedIn | 

 

Patiëntenverenigingen
Hersenletsel.nl: de grootste patiëntenvereniging voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH)

De Nederlandse NAH-vereniging "Hersenletsel" is een landelijke patiëntenvereniging.

Hersenletsel komt onder andere op voor de belangen van mensen die zelf een CVA (beroerte) hebben gehad of die iemand in de naaste omgeving hebben die door een CVA is getroffen. Deze vereniging steunt mensen om zo goed mogelijk met de gevolgen van niet aangeboren hersenletsel (waaronder een beroerte) verder te leven.

De activiteiten zijn:

 • Het verstrekken van informatie over de zichtbare en onzichtbare gevolgen van een beroerte
 • Het ondersteunen van personen die een beroerte hebben gehad en de mensen in hun naaste omgeving
 • Het bevorderen van lotgenotencontact door middel van ledenbijeenkomsten
 • Het opzetten en begeleiden van CVA-bewegingsgroepen of sport voor mensen met hersenletsel
 • Samenwerken met hulpverleners, instellingen en andere patiëntenverenigingen
 • Belangenbehartiging tegenover zorgorganisaties, overheden en verzekeraars. 
 • Informatie aan/voor patiënten
 • Informatie aan/voor familie en vrienden
 • Informatie aan/voor hulpverleners
 • Het organiseren van landelijke en regionale bijeenkomsten
 • Het deelnemen aan informatiemarkten
 • Het verzorgen van presentaties voor getroffenen, hun naasten en hulpverleners

Voor informatie over de activiteiten en voor aanmelding als nieuw lid of donateur kan de website www.hersenletsel.nl bezocht worden of bellen naar 070-3604816. Hersenletsel.nl heeft 11 regionale afdelingen die regelmatig bijeenkomsten organiseren waarin mensen met hersenletsel elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Kijkt u daarvoor bij Regionale afdelingen. 

 

Stichting BACH
Stichting BACH (Bureau Advies en Coordinatie Hersenaandoeningen) fungeert als regionaal coördinatiepunt omtrent 'niet aangeboren hersenletsel'.  Het regionaal coördinatiepunt NaH wordt ondersteund door een netwerk van organisaties die zorgverlening bieden aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel.

Samen met deze organisaties wordt gekeken hoe de zorgverlening aan mensen met NaH en hun omgeving zo goed mogelijk vorm gegeven kan worden en welke nieuwe vormen van zorgverlening eventueel wenselijk zijn.
Het coördinatiepunt heeft tevens een consultatiefunctie. Zowel cliënten, familie, betrokken als hulpverleners kunnen terecht bij het coördinatiepunt met vragen op het  gebied van hersenletsel, zorg, wonen, arbeidsintegratie, mantelzorg, vakantiemogelijkheden et cetera. Complexe casusvragen kunnen worden besproken in het multidisciplinaire hersenletselteam. Dit team geeft vrijblijven en kostenloos advies. De leden van het hersenletselteam hebben een beroepsgeheim en er wordt allen gewerkt met toestemming van de cliënt.

BACH is opgericht om steun te bieden aan patiënten - zowel als betrokkenen- die geconfronteerd worden met niet-aangeboren hersenletsel. Indien u hier behoefte aan heeft, kunt u contact opnemen met de coordinator op het nummer 06-48339121 (ma-do van 9.00-17.00 uur) of via de website op www.nahcoordinatie.nl


 • Informatie aan/voor patiënten
 • Informatie aan/voor familie en vrienden
 • Informatie aan/voor hulpverleners
 • Het organiseren van landelijke en regionale bijeenkomsten
 • Het deelnemen aan informatiemarkten
 • Het verzorgen van presentaties voor getroffenen, hun naasten en hulpverleners
Aanmelden nieuwsbrief