Nieuws

Nieuwe doelgroep binnen Laurens

Jaarlijks lopen er zo’n 140.000 mensen hersenletsel op, van wie er 40.000 forse beperkingen eraan overhouden. Niet aangeboren hersenletsel(NAH) kan op verschillende manieren veroorzaakt worden, dit kan bijvoorbeeld ten gevolge van: ongeval, een tumor, een herseninfarct, een hersenbloeding, infecties, tijdelijk zuurstofgebrek of andere aandoeningen. In totaal zijn er zo’n 650.000 mensen in Nederland die beperkingen ervaren als gevolg van niet aangeboren hersenletsel. Laurens biedt vanaf nu zorg aan mensen met niet aangeboren hersenletsel en die na revalidatie niet meer terug naar huis kunnen.

Laurens Antonius Binnenweg
Op 31 juli 2023 opent locatie Laurens Antonius Binnenweg de deuren voor de doelgroepNiet AangeborenHersenletsel(NAH). Deze woonplek wordt gefinancierd vanuit de Wet Langdurige Zorg. De locatie Antonius Binnenweg is een unieke locatie in het centrum van Rotterdam, gelegen aan de Nieuwe Binnenweg.

Afdeling Martha
De afdeling Martha biedt plaats aan 16 bewoners in totaal, verdeeld overtwee units.
- Op unit 1 is er plaats voor 8 bewoners met een ZZP VV 6 en 8 indicatie.
- Op unit 2 is er plaats voor 8 bewoners met een ZZP LG 6 en 7 indicatie.
*Voor de LG doelgroep (unit 2) is het voorwaardelijk om deelte nemen aan een externe dagbesteding

Het betreft een “open” afdeling, dit houdtin dat alle bewoners zelfstandig van en op de afdeling kunnen komen. Wij bieden professioneel 24-uurs verblijf metintensieve zorg, behandeling en begeleiding.

De woonplekken
Alle woonplekken zijn voorzien van een eigen badkamer, een bed, een nachtkastje, een kleine koelkast en een kledingkast. In de aparte woonkameris het mogelijk om gezamenlijk televisie te kijken, sociale contacten op te doen of even rustig te zitten.

Exclusiecriteria
Opname op de afdeling Martha is niet mogelijk wanneer er sprake is van:
- Actuele psychiatrie- en / of verslavingsproblematiek
- Sectorvreemde indicaties (alles wat geen ZZP VV/LG-indicatie betreft), bijvoorbeeld: diagnose dementie of verstandelijke beperking
- Noodzaak voor intensieve 1 op 1 zorg- en/of begeleiding gedurende het grootste deel van de dag - Onvoldoende garantie op veiligheid voor de bewoner of de medebewoners. Dit i.v.m. het hanteren van een kleinschalige woongroep. Bijvoorbeeld: niet beïnvloedbare, verbale en non-verbale agressie tussen bewoners onderling often opzichte van medewerkers

Verwijzen?
Wilt u een bewoner verwijzen? Neem dan contact op met Laurens Entree, te bereiken op: 010-33 23 000. Wanneer er op dat moment geen plek is op de afdeling, werkt Laurens Entree met een wachtlijst.