Nieuws

Nieuws & Congressen

Aankondiging Rotterdam Stroke Symposium 2020

Dinsdag 3 November 2020!

RSS Symposium dinsdag 3 november 2020

Ketensamenwerking in het nieuwe normaal: de Rotterdam Stroke Service herpakt zich


Info

Locatie:   Van der Valk, Ridderkerk
Tijd:         15.30- 21.30 uur (inloop 15.00 uur, borrel na 21.30 uur)
Tickets:   Nog niet beschikbaar

Op dit symposium delen diverse professionals en organisaties tijdens plenaire lezingen en interactieve workshops hun innovatieve ideeën. Een belangrijk onderdeel is van elkaar leren hoe samenwerking in de keten tot stand komt en hoe men gebruik maakt van de nieuwste technologie, om de multidisciplinaire zorg voor patiënten met een CVA door de hele keten te verbeteren.

Vanwege de RIVM maatregelen bieden wij een interactief symposium waar je fysiek of online aan deel kan nemen. Meer informatie daarover communiceren we in september. Aanmelden kan nog niet, maar zet deze datum alvast in je agenda. Het symposium gaat door, op welke wijze dan ook, en afhankelijk van de RIVM maatregelen! De Rotterdam Stroke Service herpakt zich!


Doelgroep

Professionals in de hele keten (m.n. niveau 3-6) werkzaam in de behandeling en zorg voor patiënten met een CVA in de RSS ziekenhuizen, revalidatie-instellingen en eerstelijn. Voor verzorgenden, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, en paramedici wordt accreditatie aangevraagd bij V&VN en ADAP. Bij ongewijzigde RIVM maatregelen kunnen geen personen van buiten de RSS deelnemen.


Programma

Wij hebben verschillende sprekers bereid gevonden om hun verhaal te doen op het RSS symposium, over samenwerken in het nieuwe normaal:

 • Mevr. Anicka van Emden (physician assistant Franciscus Gasthuis)
 • Prof. dr. Diederik Gommers (intensive care arts ErasmusMC)
 • Mevr. drs. Chantal Luijkx (neuropsycholoog Rijndam Revalidatie)
 • Infectiepreventie Franciscus Gasthuis
 • GGD Zuidholland
 • Pastoraal werk Ikazia ziekenhuis
 • Bedrijfsarts Zorgwaard
 • Thuisrevalidatie, eerstelijns CVA netwerk
 • Mevr. Henriette Terlouw (ergotherapeut neurorevalidatie Rijndam Revalidatie)
 • Mevr. Miranda Bergwerf (diëtiste Zorggroep Vlaardingen)
 • Afasiecentrum Rotterdam
 • Breinlijn Rotterdam Rijnmond
 • Mevr. dr. Bianca Buijck (managing director Rotterdam Stroke Service)
 • Mevr. drs. Eva Willems (specialist ouderengeneeskunde Laurens)
 • Mevr. drs. Rozemarijn van Bruchum- Visser (internist ouderengeneeskunde Erasmus MC. Voorzitter Commissie Ethische vraagstukken, voorzitter Team Ethische Kwesties COVID)

 

Theme picker