Scholing medewerkers niveau 3-4 verzorgenden en verpleegkundigen

Scholing medewerkers niveau 3-4 verzorgenden en verpleegkundigen

In opdracht van, en in samenwerking met de Rotterdam Stroke Service (RSS), is in 2010 gestart met de ontwikkeling van een scholing voor verzorgenden en verpleegkundigen die vanuit de verpleeghuis stroke unit / revalidatieafdeling zorg dragen voor de CVA patiënten.

Reden voor de ontwikkeling van de scholing was een behoefte vanuit vervolginstellingen om specifieke CVA gerichte scholing voor de zorgteams. In belangrijke en steeds toenemende mate wordt van verzorgenden en verpleegkundigen die werkzaam zijn op een verpleeghuis stroke unit of revalidatieafdeling, deskundigheid gevraagd die verder gaat dan de algemene neurologische kennis en ervaring die tijdens de opleiding is aangeboden. Een integrale kennis van alle aspecten van de behandeling, verzorging en begeleiding van patiënten met een CVA ofwel beroerte komt deze patiëntengroep ten goede. Verzorgenden en verpleegkundigen hebben een belangrijke taak bij de revalidatie, voorlichting, preventie, verzorging en begeleiding van patiënten (en diens naasten) met een CVA.

De scholing heeft begin 2012 voor het eerst gedraaid, en is in januari 2014 voor de derde maal gestart. Veertien enthousiaste deelnemers krijgen vijf dagen les van verschillende professionals. Daarna leggen zij een eindtoets af. Wij wensen de deelnemers veel succes met deze cursus. Het samenstellen van het scholingsprogramma en de bijbehorende syllabus heeft de nodige inspanningen gekost. Behalve de redactieraad, hebben ook de docenten hierbij een belangrijke rol gespeeld. Graag willen wij iedereen die hier aan mee gewerkt heeft heel hartelijk bedanken!

Contact

Dr. Bianca Buijck
Managing Director

Rotterdam Stroke Service 

P/A Nieuwe Binnenweg 33, 3014 GB Rotterdam
E bianca.buijck@rotterdamstrokeservice.nl | Bianca Buijck | LinkedIn | 

 

Aanmelden nieuwsbrief