Onderzoek naar geriatrische revalidatie na een beroerte of amputatie

Onderzoek naar geriatrische revalidatie na een beroerte of amputatie

Geriatric Rehabilitation in AMPutation and Stroke, “the Nijmegen GRAMPS studie”. Hoe ouderen revalideren na beroerte of amputatie is afhankelijk van verschillende factoren, zoals neuropsychiatrische symptomen en de belastbaarheid van de mantelzorger. Hierdoor is het moeilijk de duur van opname in het verpleeghuis te voorspellen. Het onderzoek wijst uit dat patiënten met een CVA in een ongunstige conditie bij opname, een groter herstel doormaken.

Toch lijken patiënten met een slechtere conditie minder therapeutisch actief. Het is echter aannemelijk dat zij gebaat zijn bij een intensievere therapie, met een langzamere opbouw. Zij moeten daar echter wel de tijd voor kunnen krijgen en niet vroegtijdig worden overgeplaatst naar een afdeling voor langdurige zorg, waar een minder essentieel therapeutisch revalidatieklimaat heerst. Binnen verpleeghuizen liggen er kansen voor het verbeteren van de kwaliteit van revalidatie en van leven voor deze patiënten. Bijvoorbeeld door een combinatie van individuele- en groepstherapieën, door toepassing van technologische ontwikkelingen en door een betere organisatie van het werk.

Contact

Dr. Bianca Buijck
Managing Director

Rotterdam Stroke Service 

P/A Nieuwe Binnenweg 33, 3014 GB Rotterdam
E bianca.buijck@rotterdamstrokeservice.nl | Bianca Buijck | LinkedIn | 

 

Aanmelden nieuwsbrief