Keten informatie systeem

Keten informatie systeem
De ziekenhuisoverdracht met gegevens van patiënten met een CVA in de regio Rijnmond vindt nu meestal op papier plaats. Daardoor kan deze informatie vaak pas beoordeeld worden nadat de patiënt is overgeplaatst naar een vervolginstelling. Door patiëntgegevens elektronisch over te dragen, is deze informatie eerder beschikbaar en is de kans op fouten in de overdracht geringer. Dit zorgt voor een snelle en adequatere behandeling in de vervolginstelling. Er is gestart met een project. Deelnemers aan dit project zijn het Maasstad Ziekenhuis, Laurens, de Rotterdam Stroke Service en Stichting RijnmondNet. De doelstelling voor de lange termijn (na afloop van het project) is dat uiteindelijk alle ziekenhuisoverdrachten in de CVA-keten regio Rijnmond digitaal te raadplegen en op te halen zijn. De betrokken partijen hebben inmiddels (financieel) groen licht gegeven voor de start van het project.

Het realiseren van de elektronische overdracht in de CVA-keten gebeurt in vier fases: voorbereiding, het realiseren van de technische en functionele aspecten, de ingebruikname, en de afronding van het project.

Doelstellingen van de pilot zijn:

  • Elektronische overdracht van gestructureerde patiëntgegevens vindt plaats via de beveiligde infrastructuur van Stichting RijnmondNet;
  • Zorgverleners van het Maasstad Ziekenhuis kunnen een elektronische overdracht van CVA-patiënten aanmaken en aanmelden bij de centrale verwijsindex van Stichting RijnmondNet;
  • Zorgverleners van Laurens kunnen deze elektronische overdracht inzien via de viewer van Zorgportaal Rijnmond;
  • Overdracht gegevens zijn op het juiste moment beschikbaar: een of enkele dagen voor de patiënt wordt overgeplaatst van het Maasstad Ziekenhuis naar Laurens.
Contact

Dr. Bianca Buijck
Managing Director

Rotterdam Stroke Service 

P/A Nieuwe Binnenweg 33, 3014 GB Rotterdam
E bianca.buijck@rotterdamstrokeservice.nl | Bianca Buijck | LinkedIn | 

 

Aanmelden nieuwsbrief