Nieuws

Nieuws & Congressen

Kennisnetwerk CVA Nederland - Vacature bestuurslid Huisarts/Directeur Zorggroep

De Stichting Kennisnetwerk CVA Nederland (KNCN) stimuleert de verbetering van de multidisciplinaire, transmurale CVA zorg en NAH-zorg in regionale zorgnetwerken.

De Stichting Kennisnetwerk CVA Nederland (KNCN) stimuleert de verbetering van de multidisciplinaire, transmurale CVA zorg en NAH-zorg in regionale zorgnetwerken. Ons beleid en de daaruit voortvloeiende activiteiten zijn gericht op kennisdeling, implementatie, scholing, ontwikkeling van kwaliteitsinstrumenten, in beeld brengen van de kwaliteit van zorg en verbeteractiviteiten. Over het land verspreid, nemen 44 regionale netwerken deel aan ons netwerk.  
 
In verband met het vertrek van een bestuurslid is het bestuur op zoek naar een nieuw:

BESTUURSLID Huisarts / Directeur Zorggroep 
Het bestuur bestaat uit 8 leden en is multidisciplinair van samenstelling (patiëntvertegenwoordiger, neuroloog, revalidatiearts, specialist ouderengeneeskunde, huisarts, verpleegkundige, paramedicus). Het bestuur stelt het beleid en de begroting vast. Het bestuur vergadert circa viermaal per jaar, te Utrecht. Van het nieuwe bestuurslid verwachten wij het volgende:  
 
• Sterke affiniteit met de CVA/NAH zorg;
• Bestuurlijke inbreng vanuit perspectief van de huisarts;
• Kennis van CVA/NAH netwerkzorg;
• Ervaring in de zorg en behandeling van CVA-patiënten;
• Bewust zijn van meerwaarde van netwerkzorg en multidisciplinaire samenwerking;  
• Relevante bestuurservaring. 

Naast het geven van sturing aan de multidisciplinaire, transmurale CVA zorg en NAH-zorg in regionale zorgnetwerken in Nederland, bieden wij een passende onkostenvergoeding. Geïnteresseerden kunnen aanvullende informatie verkrijgen via www.kennisnetwerkcva.nl en opvragen via info@kennisnetwerkcva.nl gericht aan de voorzitter van het KNCN, dhr. B. Vrijhoef.  

Wij ontvangen graag uw cv en motivatiebrief uiterlijk 31 augustus 2020 via info@kennisnetwerkcva.nl.

Theme picker