Nazorgproject

Nazorgproject

Thuiszorg Rotterdam, Laurens en de Rotterdam Stroke Service zijn dit project gestart waarin de CVA-verpleegkundige en een aantal gespecialiseerde fysiotherapeuten, logopedisten en ergotherapeuten u helpen bij lichamelijke en emotionele problemen.

Zij werken samen in een multidisciplinair netwerk. Zorgverleners, zoals fysiotherapeuten, logopedisten en ergotherapeuten, werken nauw met elkaar samen. Het doel hiervan is om samen de zorg zo goed mogelijk te organiseren. Naast de artsen en behandelaars die betrokken zijn bij de CVA-zorg zijn er ook CVA-verpleegkundigen aangesteld.

De CVA-verpleegkundige is het aanspreekpunt voor de patiënt. Samen met de patiënt bekijkt zij wat die nodig heeft, zoals sociaalemotionele begeleiding, eventuele aanpassingen in huis, maar ook het gesprek over wat de beroerte voor de patiënt en diens partner/familie betekent. Een andere belangrijke taak is dat ze ervoor zorgt dat de zorg van de diverse zorgverleners waar de patiënt mee te maken krijgt, op elkaar afgestemd wordt. De CVA-verpleegkundige neemt binnen 5 dagen na het ontslag uit het ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum contact op met de patiënt.

Contact

Dr. Bianca Buijck
Managing Director

Rotterdam Stroke Service 

P/A Nieuwe Binnenweg 33, 3014 GB Rotterdam
E bianca.buijck@rotterdamstrokeservice.nl | Bianca Buijck | LinkedIn | 

 

Aanmelden nieuwsbrief